Decizia nr. 1056 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L.,
cu sediul în localitatea DOROHOI, str. Profesor Dimitrie Pompeiu nr. 64, et. 10, ap. 57, jud. BOTOŞANI CUI R : 15450291

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14607/13.10.2009 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de cablu din localitatea MOARA NICA, jud. Suceava, aparţinând S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1348.1/25.11.2003, Anexa din 25.11.2003, pentru localitatea MOARA NICA, jud. Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 28.10.2009 în localitatea MOARA NICA, jud. Suceava, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, următoarele programe : KANAL D, KISS TV, PLUS TV, NAŢIONAL TV, PARTY TV, INTERMEDIA, MYNELE TV, OTV, DDTV, N 24, BUCOVINA TV, FAVORIT TV, SPERANTA TV, TARAF TV, NEPTUN TV, TVRM EDUCAŢIONAL, DOKU KLUB, SPORT KLUB şi MONEY CHANNEL.

Ţinând cont de faptul că S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. a mai fost sancţionată anterior cu somaţie publică prin Decizia nr. 601/25.06.2009 pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 1348.1/25.11.2003 pentru localitatea MOARA NICA, jud. Suceava, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L.
Str. Profesor Dimitrie Pompeiu nr. 64, et. 10, ap. 57,
Localitatea DOROHOI jud. BOTOŞANI CUI R 15450291

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1056/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea MOARA NICA, jud. Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea MOARA NICA, judeţul Suceava, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 74 din Legea audiovizualului..

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.