Decizia nr. 1055 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EUROCABLU TGA S.A.,
cu sediul în ROMAN, str. Dobrogeanu Gherea, bl. 5, sc. C, ap. 30, jud. Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14609/13.10.2009 cu privire la retransmisia programelor în reţelele de cablu din localităţile REDIU şi MOLDOVENI din jud. Neamţ, aparţinând S.C. EUROCABLU TGA S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. EUROCABLU TGA S.A. deţine avizele de retransmisie nr. A 3312.3/11.06.2009 - Anexa din 09.10.2008, pentru localitatea REDIU şi nr. A 5415.1/11.06.2009 - Anexa din 09.10.2008, pentru localitatea MOLDOVENI, jud. Neamţ.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. EUROCABLU TGA S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 23.11.2009 în localitatea REDIU, jud. Neamţ, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. EUROCABLU TGA S.A. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, următoarele programe : U TV, SPORT KLUB, 1 TV NEAMT, F&H, PVTV, CITY TV, iar programele : TVR IAŞI, ALFA TV, COSMOS TV, LIGHT CHANEL, TELESPORT, MONEY CHANNEL, TV FLUX, TV NEPTUN, VACANTA TV, BOOMERANG şi CNN, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

De asemenea, în urma controlului efectuat în data de 23.11.2009, în localitatea MOLDOVENI din jud. Neamţ, s-a constatat că în această localitate se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii aprobată, următoarele programe : U TV, SPORT KLUB, 1 TV NEAMT, F&H, PVTV, CITY TV şi MUSIC CHANNEL, iar programele : TVR IASI, ALFA TV, COSMOS TV, LIGHT CHANEL, TELESPORT, MONEY CHANNEL, TV FLUX, TV NEPTUN, VACANTA TV, BOOMERANG şi CNN deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. EUROCABLU TGA S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile REDIU şi MOLDOVENI, jud. Neamţ, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. EUROCABLU TGA S.A. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile REDIU şi MOLDOVENI, jud. Neamţ a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”