Decizia nr. 1054 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA VISION S.R.L.,
cu sediul în Suceava, Aleea Lalelelor nr. 15, bl. 105, sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Suceava

pentru localitatea Ibăneşti, jud. Botoşani.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 14608/13.10.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Ibăneşti, jud. Botoşani aparţinând S.C. MEDIA VISION S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. MEDIA VISION S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A3802.1/11.03.2008, Anexa din 11.03.2008, pentru localitatea Ibăneşti, jud. Botoşani.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. MEDIA VISION S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 15 octombrie 2009, în localitatea Ibăneşti, jud. Botoşani, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. MEDIA VISION S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : SPORT.RO, MINELLE TV, TELE M, ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, EUFORIA LIVESTYLE TV, F & H, NEPTUN TV şi U TV, iar programele MUSIC MAX şi TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. MEDIA VISION S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Ibăneşti, jud. Botoşani, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MEDIA VISION S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Ibăneşti, jud. Botoşani a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”