Decizia nr. 1053 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV TEOMAR S.R.L., cu sediul în Broscăuţi, jud. Botoşani

pentru localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 14608/13.10.2009 privind reţeaua de cablu din localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani aparţinând S.C. TV TEOMAR S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TV TEOMAR S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A0766.1/18.09.2007, Anexa din 18.09.2007, pentru localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. TV TEOMAR S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 15 octombrie 2009, în localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. TV TEOMAR S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : SENSO TV, PRO CINEMA, ACASĂ TV, SPORT.RO, ETNO TV, PRO TV, TELE M, U TV, MINIMAX, REALITATEA TV şi TRINITAS TV, iar programele : TVRM EDUCAŢIONAL, TVR INTERNAŢIONAL, COSMOS TV, CREDO TV, DDTV, TV FLUX şi BALKANIKA., deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că, S.C. TV TEOMAR S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5. Astfel, programul TV5, deşi este obligatoriu, nu a fost inclus în oferta de programe şi nu a fost retransmis. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. TV TEOMAR S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TV TEOMAR S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. TV TEOMAR S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5."