Decizia nr. 1052 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L.,
cu sediul în Zalău, str. 9 Mai, bl. U, sc. C, parter, camera 1, jud. Sălaj,
CUI 24554500

pentru localitatea Zalău, jud. Sălaj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 16004/03.11.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Zalău, jud. Sălaj aparţinând S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6937/29.01.2009, Anexa din 27.10.2009, pentru localitatea Zalău, jud. Sălaj.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în ziua de 1 decembrie 2009, în localitatea Zalău, jud. Sălaj, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PRO TV, ANTENA1, ANTENA2, EUFORIA LIVESTYLE TV, NAŢIONAL TV, SAT1, ANTENA 3, N 24, CREDO, 1 MUSIC, HORA TV, ETNO TV, FAVORIT TV, TARAF TV, UNIVERSAL, SCI FI, ZONE CLUB, FASHION TV, HIR TV, TV2, ARTE, VOX, PRO TV INTERNAŢIONAL, ANTENA INTERNAŢIONAL, NEPTUN TV, GOODLIFE CHANNEL, EU TV, RAI 1, TVE I, BBC, DW, CNBC, M6, RTL, D 9 , RTL2, SUPER RTL, N-TV, PRO 7 şi KABEL 1, iar programul VIVA, deşi înscris în grila de programe, nu era retransmis.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A6937/29.01.2009, Anexa din 27.10.2009, pentru localitatea Zalău, jud. Sălaj, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L.,
Zalău, str. 9 Mai, bl. U, sc. C, parter, camera 1, jud. Sălaj, CUI 24554500

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1052/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Zalău, jud. Sălaj, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MULTIMEDIA NETWORK S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Zalău, judeţul Sălaj, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”