Decizia nr. 1051 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. NOVA GRUP S.R.L.
cu sediul în Călăraşi, str. Bărăganului, bl. L43, ap. 42, jud. Călăraşi
CUI 6786366

pentru localitatea Amara, judeţul Ialomiţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr.16822/22.11.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Amara, judeţul Ialomiţa aparţinând S.C. NOVA GRUP S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1986/09.03.2004, Anexa din 27.10.2009, pentru localitatea Amara, judeţul Ialomiţa.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 26 noiembrie 2009, în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. NOVA GRUP S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ANTENA 1, ANTENA 2, EUFORIA LIVESTYLE TV, ANTENA 3, ETNO TV, EUROSPORT, EUROSPORT 2, ZONE REALITY, SPORT. RO, SPORT KLUB, MINIMAX, WORLD FASHION, AXN, CARTOON NETWORK, TARAF TV, MYNELE TV, ROMANTICA, TELESPORT şi SPORT 1, iar programele TV NEPTUN şi PARTY TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a mai fost sancţionată anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. NOVA GRUP S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1986/09.03.2004, Anexa din 27.10.2009, pentru localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. NOVA GRUP S.R.L.
Călăraşi, str. Bărăganului, bl. L43, ap. 42, jud. Călăraşi, CUI 6786366

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1051/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NOVA GRUP S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”