Decizia nr. 105 din 28.02.2013

28.02.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI
B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A, Clădirea Conect 1, et. 4, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la retransmisia serviciilor de programe în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile FOCŞANI, jud. Vrancea, precum şi BRAŞOV, reţele ce aparţin S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. deţine avizele de retransmisie nr. A 7368.1/26.07.2012 pentru localitatea BRAŞOV şi nr. A 6815.3/29.11.2011 pentru localitatea FOCŞANI, judeţul Vrancea. Analizând raportul, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. a încălcat prevederile art. 27 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii media audiovizuale pot retransmite serviciile de programe 18+ numai în intervalul orar 1.00-5.00.

În urma controlului efectuat în lunile ianuarie – februarie 2013, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile BRAŞOV şi FOCŞANI, judeţul Vrancea, reţele ce aparţin S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A., s-a constatat că programele pentru adulţi (18+) X-Dream, Free-X TV şi Hustler TV erau retransmise în intervalul orar 0.00-24.00, în sistem digital, codat, în pachetul de programe ce conţine doar aceste programe dedicate exclusiv adulţilor (18+), numit AKTA TV DIGITAL ENERGY.

Având în vedere acest aspect, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu a respectat prevederile legale menţionate, întrucât în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile BRAŞOV şi FOCŞANI, jud. Vrancea a retransmis, în sistem digital, programe pentru adulţi, într-un interval interzis de norma legală invocată, practic, în perioada menţionată, aceste programe au fost retransmise, în mod continuu, 24 de ore din 24.

Or, reglementările din Codul audivizualului prevăd că programele 18 +, numite generic programe pentru adulţi, se pot retransmite numai în intervalul orar 1.00-5.00, chiar dacă sunt retransmise în sistem digital şi restricţionate prin intermediul unui sistem de control parental.

Faţă de aceste considerente, Consiliul a propus sancţionarea distribuitorului de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A., având avizele de retransmisie nr. A 7368.1/26.07.2012 pentru localitatea BRAŞOV şi nr. A 6815.3/29.11.2011 pentru localitatea FOCŞANI, judeţul Vrancea, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.