Decizia nr. 105 din 10.02.2009

10.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 799, 802 şi 803 din 22 ianuarie 2009, privind ediţiile emisiunii informative “Observator”, difuzate în zilele de 21 şi 22 ianuarie 2009, de postul de televiziune Antena 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunilor respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (1) şi (2) şi art. 42 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 32 alin. (1) - « Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar invocarea dreptului la informare nu poate justifica invadarea vieţii private. »
  • art. 36 alin. (1) - « Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale. »
    alin. (2) - « Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia. »
  • art. 42 alin. (1) - "Orice persoană are dreptul la propria imagine”.

În fapt, postul de televiziune ANTENA 1 a difuzat, în ziua de 21 ianuarie 2009, în cadrul emisiunii informative de la ora 22.30, o ştire cu imagini de la o petrecere privată în care doi profesori universitari au făcut “striptease” pe melodia “You can leave your hat on”. Comentariile din off ale imaginilor i-au vizat pe cei doi profesori care dansau lasciv, unul dintre ei având bustul gol. Celălalt bărbat, cu cămaşa scoasă din pantaloni, a încercat zadarnic să-şi scoată cureaua. Imaginile îi arată pe cei doi bărbaţi care îşi strâng în braţe partenerele de dans, iar unul dintre ei a insistat să dea jos bretelele de la rochia partenerei, care a opus rezistenţă şi, vădit jenată, a încercat să şi le ridice.

Redăm din raportul de monitorizare :

„Voce din off : Bărbatul din imagini pare să fi intrat în transă la primul acord al melodiei. O cunoaşte prea bine, atât versurile cât şi mişcările de dans. „Poţi să-ţi laşi pălăria pe cap”, spune melodia. În rest, jos textila. Doar că acest stripeur, care în timpul liber mai este şi profesor universitar, are nevoie de o studentă din public pentru numărul său. Şi ce mişcări, ce piruete ! Nici Demi Moore nu a executat un striptease atât de profesional în filmul cu acelaşi nume ! Ar fi vrut să se lase mai jos. Nu poate de pantaloni ale căror cusături încep să cedeze. Aşa că mai bine îi dă jos. Profesorul ... se uită invidios la colegul lui : ce am eu şi nu are el ? Răspuns : o curea. Aşa că trage de ea până rupe găicile pantalonilor. Cureaua nu se lasă cu una cu două, aşa că profesorul cere ajutorul unei studente, cam îmbrăcată, după părerea dascălului. Dacă ea nu vrea să se dezbrace, o dezbracă el. În ciuda insistenţelor profesorului încins, fata s-a ţinut de bretele ca un alpinist de o stâncă abruptă, aşa că, spre nefericirea dascălului, rochia a rămas pe studentă. Proful s-a consolat cu o îmbrăţişare strânsă, foarte strânsă. Numerele de striptease au avut loc la petrecerea de absolvire a Universităţii 1 Decembrie din Alba-Iulia. Profesorii striperi au refuzat să-şi comenteze prestaţia în aceste scene fierbinţi.”

În cadrul emisiunii “Observator” din 22 ianuarie 2009, ediţia de la ora 19.00, a fost difuzată o ştire cu titlul “Distracţia costă. Un dans cam scump”. Ştirea a fost ilustrată cu aceleaşi imagini transmise în cadrul emisiunii “Observator” de la ora 22.30, ediţia din 21 ianuarie 2009, în care cei doi profesori universitari au dansat lasciv în timpul unui bal de absolvire a studenţilor. Pe ecran au fost inserate menţiunile “Youtube” şi “Balul de absolvire al Universităţii 1 Decembrie 1918, Alba Iulia”. În partea de jos a ecranului a fost titrat textul : “Cei doi profesori nu au mai avut probleme până acum”.

Aceeaşi ştire, însoţită de imagini, a fost difuzată şi în emisiunea informativă “Observator” de la ora 22.30, cu titlul “Soartă de artişti neînţeleşi”.

Pe fondul imaginilor difuzate a fost redat un dialog telefonic între un reporter al postului ANTENA 1 şi domnii : Costel Belisna, conferenţiar la Catedra de Sport al Universităţii „1 Decembrie 1918”, Constantin Huţanu, lector la Catedra de Informatică, o persoană neidentificată şi Achim Moise, rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Redăm din raportul de monitorizare fragmente din convorbirea telefonică ce a avut loc concomitent cu imaginile difuzate :

Costel Belisna : „La banchetul de absolvire, spre partea finală, s-a organizat un concurs de dans.”
Reporter : „Puţin exagerat, îndrăznesc să spun ...”
Costel Belisna : „E părerea dumneavoastră şi nu o infirm ...”
Reporter : „Vi se pare normal ce aţi făcut dumneavoastră ?”
Costel Belisna :”Nu, nu este normal !”
Constantin Huţanu : „Deci nu dau niciun fel de comentariu. Mă scuzaţi, dar v-am spus, nu comentez cele apărute în presă.”
Voce din off : „Ar fi şi greu. O fac oricum imaginile.”
Persoană neidentificată : „Este, cum să spun, greu de digerat. Dezgust şi penibilitate. Nu pot să spun altceva.”
Voce din off : „Cei doi profesori şi-au recunoscut vina, deocamdată telefonic, în faţa conducerii Universităţii : Că au greşit, că au fost la un banchet, că au fost într-o stare bahică mai avansată ... Se vedea pe faţa lor că nu erau treji acolo.”
Voce din off : „Au încercat cumva să se apere. Cadrele didactice spun că se încearcă discreditarea lor, având în vedere că se apropie alegerile universitare.”
Achim Moise : „S-au pus în circulaţie când şi-au depus candidaturile. Oricum, lucrurile sunt limpezi. Nu vor candida niciunde.”
Voce din off : „Profesorul de sport este angajatul Universităţii încă din 1993, iar ce de informatică din 2002. Sunt căsătoriţi şi au copii.”

Vizionând înregistrarea materialului audiovizual difuzat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale cu privire la dreptul persoanei la imagine şi la viaţa sa privată.

Membrii Consiliului au constatat că difuzarea materialului audiovizual s-a făcut fără acordul persoanelor în cauză şi cu încălcarea dispoziţiilor audiovizuale care interzic în mod expres difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

Consiliul consideră că preluarea materialului audiovizual de pe site-ul Youtube şi difuzarea acestuia de postul ANTENA 1, fără acordul persoanelor în discuţie, reprezintă o formă de încălcare a legislaţiei audiovizuale care reglementează dreptul la viaţă privată şi de familie.

Chiar dacă în ediţia din 22 ianuarie 2009, radiodifuzorul a difuzat un dialog cu înregistrarea telefonică a persoanelor implicate şi a conducerii universităţii din care fac parte, acest lucru nu-l exonerează de încălcarea prevederilor legale în ceea ce priveşte difuzarea, fără acordul acestora, a materialului respectiv.

Membrii Consiliului apreciază că nu sunt incidente excepţiile prevăzute de art. 36 alin. (3) din Codul audiovizualului care instituie situaţiile în care radiodifuzorii pot difuza un material audiovizual fără acordul persoanei, şi anume atunci când există un interes public justificat şi o legătură semnificativă şi clară între viaţa privată şi de familie al persoanei şi interesul public justificat.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că difuzarea imaginilor respective a fost de natură a prejudicia dreptul persoanelor în cauză la propria imagine.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul este obligat prin lege să asigure protejarea dreptului la propria imagine a oricăror persoane atunci când radiodifuzorii difuzează emisiuni al căror conţinut le lezează acest drept în cadrul serviciilor de programe.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003 radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii informative „Observator”, ediţiile din 21 şi 22 ianuarie 2009, a fost difuzat un material audiovizual referitor la balul de absolvire al studenţilor Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu încălcarea reglementărilor referitoare la dreptul la propria imagine al persoanei şi la interdicţia difuzării unor imagini din viaţa privată a persoanei fără a avea acordul acesteia.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.