Decizia nr. 1047 din 06.12.2009

06.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea radiodifuzorului S.C. MCT IMPEX S.R.L
cu sediul în Timişoara, str. Tolstoi nr.13, ap. 7, jud. Timiş

pentru postul TVT 89
cu sediul în Timişoara Str. Enric Baader, nr.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de inspecţie cu privire la modul în care postul TVT 89 din Timişoara a respectat, după încheierea campaniei electorale, prevederile Deciziei 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul TVT 89 aparţine radiodifuzorului S.C. MCT IMPEX S.R.L (licenţa audiovizuală nr. S-TV 219.1/08.04.2008 şi decizia de autorizare nr. 1516.0/23.09.2008).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 8 din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit normelor invocate :

“Cu 24 de ore înaintea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9”.

În fapt, postul TVT 89 a difuzat în reluare, sâmbătă 5 decembrie 2009, la ora 17.00, după încheierea campaniei electorale, timp de circa două minute, emisiunea “Cronica electorală”, difuzată iniţial vineri, 4 decembrie, la ora 21.00, emisiune la care au participat, în calitate de invitaţi, domnul Pau Radu Adrian, reprezentant PD-L, susţinător al candidatului Traian Băsescu şi domnul Sorin Ionescu, reprezentant PSD, susţinător al candidatului Mircea Geoană.

Conform raportului de monitorizare, difuzarea emisiunii “Cronica electorală”, de sâmbătă, 5 decembrie 2009, a fost întreruptă, după circa 2 minute, de publicitate, după care nu a mai continuat.

Faţă de cele reţinute în raportul de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că reluarea unei părţi din emisiunea „Cronica electorală” a constituit o încălcare a dispoziţiilor art. 8 din Decizia 853/2009, dispoziţii potrivit cărora, prezentarea emisiunilor electorale, a comentariilor cu caracter electoral sau prezentarea în programe a reprezentanţilor partidelor sau alianţelor care susţin candidaţi este interzisă cu 24 de ore înaintea votării şi până la închiderea urnelor.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MCT IMPEX S.R.L pentru postul TVT 89 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TVT 89 cu somaţie publică, întrucât în data de 5 decembrie 2009 a difuzat în reluare o emisiune cu caracter electoral, fapt ce contravine dispoziţiilor legale potrivit cărora cu 24 de ore înaintea votării şi până la închiderea urnelor, este interzisă prezentarea emisiunilor electorale, a comentariilor cu caracter electoral sau prezentarea în programe a reprezentanţilor partidelor sau alianţelor care susţin candidaţi”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.