Decizia nr. 1042 din 06.12.2009

06.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea Societăţii Române de Radiodifuziune
Str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1 BUCUREŞTI

postul Radio România Actualităţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza sesizărilor înregistrate sub nr : 17545/06.12.2009 şi 17547/06.12.2009 cu privire la difuzarea de către postul Radio România Actualităţi, în dimineaţa zilei de 6 decembrie 2009, ziua votării, a unui spot audio cu caracter electoral.

Postul Radio România Actualităţi aparţine radiodifuzorului Societatea Română de Radiodifuziune (licenţa audiovizuală nr. R 687/03.11.2005). Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 8 din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit normelor invocate :

“Cu 24 de ore înaintea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9”.

În fapt, în data de 06 decembrie 2009, postul Radio România Actualităţi a difuzat, la ora 06.14, în cadrul emisiunii “Iarba verde de acasă”, realizată de domnul Gheorghe Verman, un spot/material audio cu următorul conţinut :

Voce ce-l imită pe Traian Băsescu : “Ho, ho, ho : Am ţepuit, am păcălit…”
Voce Traian Băsescu : “… Vă informez că am promulgat legea salarizării profesorilor ; am considerat că această lege este oportună…”
Voce ce-l imită pe Traian Băsescu : “Ho, ho, ho, aha : Am păcălit, am ţepuit, ho, ho, ho…”
Voce Traian Băsescu : “… În maxim 5 minute de la vot, voi demisiona din funcţie…” m(UE) ţi-am spus… m(UE) ţi-am spus… era aşa agresivă ţiganţa asta împuţită… (urmează un fragment dintr-o manea)… mai ales că-I vorba de un copil…”
Voce Ion Iliescu : “... de aceea îl recomandăm cu toată căldura, votaţi-l pe Mircea Geoană...”

Membrii Consiliului au constatat, având în vedere forma în care a fost prezentat materialul, că acesta a avut un evident caracter electoral, întrucât îndeamnă la vot pentru un candidat, difuzarea sa constituind o încălcare a dispoziţiilor art. 8 din Decizia 853/2009.

Potivit dispoziţiilor actului normativ invocat, cu 24 de ore înaintea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului Societatea Română de Radiodifuziune pentru postul Radio România Actualităţi şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio România Actualităţi cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Iarba verde de acasă” din 6 decembrie 2009, ziua votării, a fost difuzat un montaj prin intermediul căruia s-a transmis un mesaj cu caracter electoral de natură a prejudicia imaginea candidatului Traian Băsescu”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.