Decizia nr. 1041 din 20.11.2008

20.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea Deciziei nr. 930 din 04.11.2008

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. AGORA MEDIA S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 16210/10.11.2008, prin care se solicită Consiliului reanalizarea motivelor care au stat la baza emiterii Deciziei C.N.A. nr. 930/04.11.2008 privind somarea pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma reanalizării motivelor de fapt care au stat la baza emiterii deciziei de somare şi ţinând cont de considerentele expuse în contestaţia depusă, membrii Consiliului au apreciat că aceasta este întemeiată.

În consecinţă, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 930 din 04.11.2008 privind somarea S.C. AGORA MEDIA S.R.L pentru postul de televiziune TV ACCENT din Tulcea.