Decizia nr. 1039 din 03.12.2009

03.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANARIS SRL,
Str. Olteţ nr. 10-11, Braşov Jud. Braşov

pentru postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua 03 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 17248/30.11.2009, cu privire la emisiunea « Bătălia pentru România », difuzată în 27.11.2009 de postul MIX 2. De asemenea, Consiliul a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie referitor la modul în care postul MIX 2 a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. CANARIS SRL (licenţă audiovizuală nr. TV 011.1/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.3/29.05.2008).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii « Bătălia pentru România », membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) lit. c) şi d) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

art. 3 - (2) Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către candidaţi sunt respectate următoarele condiţii :

(...)

c) să nu conţină afirmaţii sau imagini care pot aduce atingere demnităţii umane, onoarei, vieţii particulare a persoanei, dreptului la propria imagine ori care sunt contrare bunelor moravuri ;

d) să nu conţină acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

În fapt, postul de televiziune MIX 2 a difuzat în ziua de 27 noiembrie 2009 emisiunea de promovare electorală « Bătălia pentru România ». Pe parcursul acesteia, a fost transmis un material electoral cu o durată de aproximativ 1 minut şi 30 de secunde.

În cuprinsul acestuia se făceau referiri critice la anumite personalităţi politice din Braşov, personalităţi care au fost membri PNL, dar care, la această dată, nu mai fac parte din acest partid.

Redăm din raportul de monitorizare fragmente din conţinutul acestuia :

« Voce Off :  »Dintre braşovenii care au dezertat din tabăra liberală se numără : Gabriel Andronache, actual deputat PD-L, şi trei consilieri locali : Gheorghe Tănase, Radu Jica şi Gabriela Urse. Care să fi fost însă preţul trădării ? Unul destul de mare ! Pentru că nu întâmplător, toţi cei care au plecat se regăsesc acum în jurul Primarului Scripcaru, apartamente, avantaje comerciale, comenzi pentru firmele apropiaţilor ! Iată răsplata oferită de PD-L, pentru că au trădat cauza liberală !”
„Aceşti oameni sunt cei care acum încearcă să deruteze electoratul, trimiţând mesaje prin care cer liberalilor să nu îl susţină pe Mircea Geoană !”
Aristotel Căncescu, Preşedinte PNL Braşov : „Vreau să îi asigur pe membrii noştri de partid şi simpatizanţii noştri din judeţul Braşov, că nu este vorba de nici o trădare, noi susţinem un candidat echilibrat, un om european, nu un scandalagiu."

Pe durata difuzării acestui material video, au fost afişate pe ecran două mesaje text :
- „Promovare Electorală”
- „Alegeri Prezidenţiale 2009”.
Membrii Consiliului au analizat conţinutul acestui material de promovare electorală şi au constatat că el a fost difuzat cu încălcarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României. Astfel, materialul cuprinde acuzaţii la adresa unor persoane, membri ai PD-L, care, anterior, făcuseră parte din PNL. Aceste acuzaţii se refereau la faptul că, pentru a trece de la un partid la altul, persoanele nominalizate ar fi beneficiat de avantaje materiale de la PD-L, acuzaţii care nu au fost susţinute cu dovezi pertinente şi care au fost de natură să afecteze dreptul la propria imagine şi demnitatea persoanelor acuzate. Acest fapt contravine prevederilor art. 6 din Decizia nr. 853/2009.

În afară de materialul de promovare electorală, Consiliul a analizat şi modul în care postul MIX 2 a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, postul MIX 2 a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul MIX 2 a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat numai dl. Mircea Geoană, în timp ce dl. Traian Băsescu nu a beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, dl. Mircea Geoană a fost prezentat timp de 2 ore şi 46 de minute.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta semnificativ reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României, în sensul că, în timp ce candidatul Mircea Geoană a fost promovat de postul MIX 2, candidatul Traian Băsescu nu a fost promovat deloc.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CANARIS SRL pentru postul de televiziune MIX 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MIX 2 cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea de promovare electorală »Bătălia pentru România" din 27 noiembrie 2009, a difuzat un material electoral care a conţinut acuzaţii la adresa unor susţinători ai unuia dintre candidaţii la Preşedinţia României, fapt de natură a afecta dreptul la imagine al acestora.

De asemenea, în emisiunile de promovare electorală din perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.