Decizia nr. 1038 din 20.11.2008

20.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2500 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, sector 2B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A,
Clădirea 20, etaj 8
C.F. 4747298

pentru postul de radio KISS FM
Splaiul Independenţei nr. 202 A etaj 12, sector 6
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 16308/11.11.2008, cu privire la melodia „Mi se rupe” interpretată de formaţia Paraziţii şi difuzată în cadrul emisiunii „Cronica Cârcotaşilor cu Huidu şi Găinuşă” din data de 11.11.2008, de postul KISS FM.

Postul de radio KISS FM din Bucureşti aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.4/28.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 070.0/04.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii în şedinţă publică a programului ce a făcut obiectul sesizării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 18 lit. d) coroborate cu cele ale art. 16 alin. (3) lit. k) şi cele ale art. 21 alin. (1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

În conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. k) din Codul audiovizualului, la clasificarea producţiilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia să ţină cont de calitatea şi tipologia limbajului.

Art. 18 lit. d) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Codul audiovizualului, stipulează în mod expres că producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi vor fi însoţite permanent de semnul de avertizare „15”.

În fapt, în ziua de 11 noiembrie 2008, în cadrul emisiunii matinale „Cronica cârcotaşilor” moderată de Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă, postul de radio KISS FM a difuzat melodia „Mi se rupe”, interpretată de trupa Paraziţii.

Anterior difuzării melodiei, între moderatori a avut loc următorul dialog :

Huidu : Am rămas dator cu o melodie, „Mi se rupe”... ăăă..
Dezbrăcatu : Ai controlat-o, ai verificat-o, e OK ?
Huidu : Am controlat-o, deci trebuie....uite, mi se spune aici : Paraziţii, Mi se rupe, trebuie refăcută, trebuie să am grijă la un singur vers. Sper să-l nimeresc, acum, eu ştiu ce....
Dezbrăcatu : Concentrează-te....
Huidu : Mă concentrez foarte tare, pentru că trebuie să vedem unde şi care cum e versul, că altfel... Să sperăm că nu ...adică.....

....

După, acest dialog, a fost difuzată melodia „Mi se rupe”, în cadrul căreia apar următoarele versuri :

...„Vreau să mi se deconteze banii care-i dau la zdrenţe”....
...„Se lasă iar cu alea-alea dacă intru în gura lumii,
Unii încă se mai şterg la gură în amintirea pulii”......
....„Moş Crăciun există (Ho-Ho !)
Vine prin baie,
Eu l-am demascat brutal pe tata cu un şut în coaie.
Sunt sătul”.....

După difuzarea melodiei, unul din moderatorii emisiunii, domnul Şerban Huidu, a făcut următorul comentariu : „Deci vă rog frumos s-o scoateţi pe colega noastră Andreea din studio pentru că m-a ţinut de vorbă şi nu am fost atent. Andreea, de ce mă ţii de vorbă ? Te rog frumos ! Aveam Paraziţii pe post, cum ai putut să faci aşa ceva ?”.......

Audiind melodia, membrii Consiliului au constatat că reclamaţia cu privire la difuzarea acesteia la o oră nepotrivită, este întemeiată, având în vedere faptul că unele versuri ale producţiei muzicale „Mi se rupe”, a trupei Paraziţii, au un conţinut obscen şi că melodia a fost transmisă de postul KISS FM în data de 11.11.2008, la ora 9.15, oră la care copiii au acces neîngrădit la audiţia programelor de radio, prin urmare, oră necorespunzătoare difuzării.

Normele audiovizuale prevăd că, în scopul asigurării protecţiei copiilor, radiodifuzorii au obligaţia de a ţine cont de calitatea şi tipologia limbajului şi că protecţia minorilor se realizează în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor ce pot afecta minorii în intervale orare la care aceştia nu au acces la programele respective.

De asemenea, în calitate de garant al interesului public şi de autoritate responsabilă de protecţia minorilor în cadrul programelor audiovizuale, Consiliul apreciază că protecţia acestei categorii de public şi responsabilitatea radiodifuzorului cu privire la conţinutul programelor difuzate trebuie să fie reale şi efective, nu mimate.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului. S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. cu suma de 2 500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, coroborat cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.4/28.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 070.0/04.10.1994) pentru postul KISS FM se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor ale art. 18 lit. d) coroborate cu cele ale art. 16 alin. (3) lit. k) şi cele ale art. 21 alin. (1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.


Către,

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A,
Clădirea 20, etaj 8,
C.F. 4747298

pentru postul de radio KISS FM
Splaiul Independenţei nr. 202 A etaj 12, sector 6
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1038/20.11.2008 privind amendarea cu 2 500 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., pentru postul KISS FM, şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM cu amendă în cuantum de 2500 lei, întrucât, în cadrul emisiunii matinale „Cronica cârcotaşilor” din 11 noiembrie 2008 a fost difuzată o producţie muzicală conţinând versuri obscene, fapt ce contravine dispoziţiilor privind asigurarea protecţiei minorilor cuprinse în Legea audiovizualului.

Potrivit normelor în vigoare, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.