Decizia nr. 1037 din 19.11.2008

19.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea a S.C. TV MUNTENIA S.R.L.,
pentru postul MUNTENIA TV

S.C. TV MUNTENIA SRL
Str. General Berthelot nr. 17, camera 1
GIURGIU Jud. Giurgiu

postul de televiziune MUNTENIA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 16521/13.11.2008, privind emisiunea ,,Spune ce te doare’’, difuzată în data de 04.11.2008, în intervalul orar 18.30-19.07, de postul Muntenia TV.

Postul de televiziune MUNTENIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. TV MUNTENIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 009.1/10.06.2003, decizia de autorizare iniţială nr. 509.0/04.07.2003, reautorizare nr. 509.1/05.11.2008).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC TV Muntenia SRL a încălcat prevederile art. 73 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în vederea respectării şi garantării prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 71 din Codul audiovizualului, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanţi ai Guvernului şi ai administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai Administraţiei prezidenţiale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze ori care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale ori emisiuni în care aceştia au statut de invitat permanent ; fac excepţie emisiunile cu caracter cultural-artistic.

În fapt, în data de 04 noiembrie 2008, în intervalul orar 18.30-19.07, postul Muntenia TV a difuzat emisiunea „Spune ce te doare”, avându-i ca invitaţi pe doamna Nicoleta Pană, jurnalist şi pe domnul Marius Cristian Iuraşcu, candidat PD-L.

Emisiunea a fost realizată şi moderată de domnul Constantin Dumitru, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Giurgiu a PD-L.

În această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat emisiunea ,,Spune ce te doare’’, ediţia din data de 04.11.2008, cu încălcarea prevederilor art. 73 din Codul audiovizualului, întrucât realizatorul şi moderatorul acesteia deţine o funcţie politică în cadrul organizaţiei judeţene a unui partid politic, participant la alegerile parlamentare.

Or, potrivit prevederilor legale invocate, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni editate, realizate, moderate sau prezentate de persoane care deţin funcţii în structura partidelor politice, dispoziţii pe care radiodifuzorul nu le-a respectat.

Având în vedere toate aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV MUNTENIA S.R.L. pentru postul de televiziune MUNTENIA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MUNTENIA TV cu somaţie publică, întrucât emisiunea ,,Spune ce te doare’’, ediţia din data de 4 noiembrie 2008, a fost realizată şi moderată de o persoană care deţine o funcţie în structura unui partid politic participant la alegerile parlamentare, fapt ce contravine prevederilor art. 73 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni editate, realizate, moderate sau prezentate de persoane care deţin funcţii în structura partidelor politice."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.