Decizia nr. 1036 din 03.12.2009

03.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INFOTON SRL
Arad, Str. Eftimie Murgu nr. 74-76, jud. Arad

pentru postul de televiziune INFO TV ARAD

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care postul INFO TV Arad a reflectat, în emisiunile cu caracter electoral, difuzate în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor înscrişi în turul 2 pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune INFO TV ARAD aparţine radiodifuzorului S.C. INFOTON SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 071.2/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 570.1/25.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului de monitorizare, în perioada 27 noiembrie -1 decembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale, candidatul Traian Băsescu a beneficiat de o oră şi 23 de minute, reprezentând 25% din timpul alocat acestui gen de emisiuni, în timp ce candidatul Mircea Geoană a beneficiat de 4 ore şi 10 minute, reprezentănd 75% din timpul total al emisiunilor de dezbatere.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de dezbatere electorală, în care timpul afectat fiecăruia dintre cei doi candidaţi nu a fost unul egal sau echilibrat, diferenţa fiind una semnificativă, a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă în turul 2 al alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.

În ceea ce priveşte emisiunile de promovare electorală, s-a constatat că, potrivit raportului de monitorizare, de acest tip de emisiune elctorală a beneficiat numai candidatul Traian Băsescu, căruia i-au fost alocate 39 de minute şi 30 de secunde.

De asemenea, conform raportului de monitorizare, deşi emisiunea « Candidaţii se prezintă » a fost încadrată de către radiodifuzor, prin anexa 2 depusă la CNA, în categoria emisiunilor de promovare electorală, pe parcursul difuzării materialului electoral, a lipsit marcajul « PROMOVARE ELECTORALĂ », care trebuia să identifice emisiunea, conform normelor legale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii, reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

De asemenea, art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

Conform dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

În aceste condiţii, temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. INFOTON S.R.L. pentru postul de televiziune INFO TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune INFO TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României. Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, domnul Traian Băsescu a beneficiat de 39 de minute, în timp ce contracandidatul său, domnul Mircea Geoană, nu a fost promovat.

Acelaşi dezechilibru a fost constatat în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale, în cadrul cărora candidatul Traian Băsescu a beneficiat de o oră şi 23 de minute, reprezentând 25% din timpul alocat acestui gen de emisiuni, în timp ce candidatul Mircea Geoană a beneficiat de 4 ore şi 10 minute, reprezentănd 75% din timpul total al emisiunilor de dezbatere.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant şi să beneficieze de o prezentare echilibrată.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.