Decizia nr. 1035 din 18.11.2008

18.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A.
cu sediul în Bucureşti, bd. Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1

pentru postul RADIO ZU
str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18.11.2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA sub nr. 16460/12.11.2008, prin care radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A. a solicitat prelungirea perioadei de întrerupere a funcţionării serviciului de programe RADIO ZU, fost ROMANTIC FM, în localitatea Deva, jud. Hunedoara.

Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A. deţine licenţa audiovizuală nr. R 076.2/23.07.1993 şi decizia de autorizare nr. 058/27.09.1994 şi reautorizare nr. 058.2/17.07.1997 pentru localitatea Deva, jud. Hunedoara.

Luând act de solicitarea radiodifuzorului din adresa sus-menţionată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A. a încălcat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 45 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 12019/10.09.2008, S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei, timp de 90 de zile, pentru staţia ROMANTIC FM din Deva, motivând că staţia de emisie preluată de la S.C. Info Media S.R.L. se află într-o stare avansată de uzură şi deteriorare şi trebuie înlocuită, iar amplasamentul staţiei de emisie trebuie schimbat, deoarece proprietarul imobilului unde este amplasată aceasta nu mai doreşte să întocmească un nou contract de închiriere.

Prin adresa de răspuns nr. 12292/16.09.2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe ROMANTIC FM din Deva, în perioada 17.09.2008 - 31.10.2008, cu menţiunea că reluarea emisiei va trebui adusă la cunoştinţa CNA, urmând a fi depuse licenţa de emisie şi autorizaţia tehnică de funcţionare.

Prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 16460/12.11.2008, S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului prelungirea acordului de punere în funcţiune a serviciului de programe RADIO ZU, fost ROMANTIC FM, cu încă 90 de zile, întrucât staţia de emisie preluată de la S.C. Info Media S.R.L., se află într-o stare avansată de uzură şi deteriorare şi trebuie înlocuită, amplasamentul staţiei de emisie trebuie schimbat, deoarece proprietarul imobilului unde este amplasată aceasta nu mai doreşte să întocmească un nou contract de închiriere, iar obţinerea avizelor pentru construirea pilonului de antenă necesită timp.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A. nu şi-a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că nu a început difuzarea serviciului de programe RADIO ZU în localitatea Deva, jud. Hunedoara, în maximum 45 de zile de la întreruperea acestuia, pentru motive de natură tehnică.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.A. pentru postul RADIO ZU din Deva, jud. Hunedoara şi dispune intrarea în legalitate în termen de 90 zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.