Decizia nr. 1035 din 03.12.2009

03.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV SIRIUS S.R.L.,
cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 85 (Corp B), bl. C1,
Jud. Mehedinţi

pentru postul de televiziune Tele 2
Str. Aurelian nr. 46, et. 5, corp clădire P+5, cam. 1,2,3,4
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile cu caracter electoral difuzate de postul Tele 2 în perioada 27.11-01.12.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune Tele 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune Tele 2 în perioada 27.11-01.12.2009, candidaţii pentru turul al doilea la alegerile prezidenţiale au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : dl. Mircea Geoană sau reprezentanţii ori susţinătorii acestuia au beneficiat de o prezenţă în emisiuni cu o durată de 5 ore, în timp ce dl. Traian Băsescu nu a fost prezent în nicio emisiune de acest tip.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o prezenţă echilibrată a celor doi candidaţi la funcţia de preşedinte al României, remarcându-se un dezechilibru evident în reflectarea campaniei electorale, în sensul că numai dl. Mircea Geoană a beneficiat de prezenţa în aceste emisiuni, în timp ce dl. Traian Băsescu nu a beneficiat de nicio prezentare.

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a luat toate măsurile legale astfel încât emisiunile de dezbatere electorală să fie difuzate cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Conform dispoziţiilor legale, în speţă, art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României, regulă pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, în sensul că nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a tuturor candidaţilor aflaţi în competiţie electorală.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 26^1 din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie a tuturor candidaţilor.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. pentru postul de televiziune Tele 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul, tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Tele 2 cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 27.11-01.12.2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, dl. Mircea Geoană sau reprezentanţii ori susţinătorii acestuia au beneficiat de o prezenţă în emisiuni cu o durată de 5 ore, în timp ce dl. Traian Băsescu nu a fost prezent în nicio emisiune.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.