Decizia nr. 1034 din 03.12.2009

03.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ENERO PROD SRL,
Slatina, Aleea Independenţei nr. 1, etaj 1, jud. Olt

pentru postul de televiziune OLT TV
Slatina, Aleea Independenţei nr. 1
Casa de Cultură a Sindicatelor etaj 2, jud. Olt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care postul OLT TV a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune OLT TV aparţine radiodifuzorului S.C. ENERO PROD SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 073.1/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 572.1/12.09.2006).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În privinţa emisiunilor de dezbatere electorală, Consiliul a constatat că, în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, numai reprezentanţii sau susţinătorii candidatului Traian Băsescu au fost prezenţi în emisiuni de acest tip, în timp ce reprezentanţii sau susţinătorii candidatului Mircea Geoană nu au avut nicio participare.

Astfel, reprezentanţii sau susţinătorii candidatului Traian Băsescu au fost prezenţi în emisiuni de dezbatere electorală timp de o oră şi 34 de minute.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii, reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, postul OLT TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul OLT TV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat numai dl. Traian Băsescu, în timp ce dl. Mircea Geoană nu a beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, dl. Traian Băsescu a fost prezentat timp de 36 de minute.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta semnificativ reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României, în sensul că, în timp ce candidatul Traian Băsescu a fost promovat de postul OLT TV, candidatul Mircea Geoană nu a fost promovat deloc.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei, luând în consideraţie că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat cu o somaţie publică şi o amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor referitoare la campania electorală pentru alegerile prezidenţiale.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ENERO PROD SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 073.1/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 572.1/12.09.2006) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către

S.C. ENERO PROD SRL
Slatina, Aleea Independenţei nr. 1, etaj 1, jud. Olt

pentru postul de televiziune OLT TV
Slatina, Aleea Independenţei nr. 1
Casa de Cultură a Sindicatelor etaj 2, jud. Olt

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1034/03.12.2009 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OLT TV cu amendă de 5.000 lei, întrucât, în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, reflectarea campaniei electorale s-a făcut în mod dezechilibrat în sensul că, în emisiunile de dezbatere electorală, au fost prezenţi numai reprezentanţii sau susţinătorii candidatului Traian Băsescu, timp de o oră şi 34 de minute, în timp de reprezentanţii sau susţinătorii candidatului Mircea Geoană nu au avut nicio participare.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat un dezechilibru şi în privinţa promovării electorale, întrucât a fost promovat numai dl. Traian Băsescu, timp de 36 de minute, în timp ce dl. Mircea Geoană nu a beneficiat de promovare electorală."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.