Decizia nr. 1033 din 18.11.2008

18.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4,
etaj 2, camera 28,

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti,Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost prezentată tragedia de la mina Petrila în perioada 15 - 17 noiembrie 2008, de către postul de televiziune Realitatea TV.

Postul REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 27 alin.(2), ale art. 43 alin.(1) şi ale art. 44 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 27 alin (2) - „Avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.”
  • art. 43 – „(1) Radiodifuzorii nu pot difuza :

a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia ;

b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei ;

c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane.”

  • art. 44 – „(1) Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

(2) În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată.”

În fapt, în zilele de 15, 16 şi 17 noiembrie 2008, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat ştiri despre urmările exploziei care a avut loc la mina Petrila. Ştirile au fost ilustrate cu imagini şocante pe fond muzical dramatic în care apăreau unele victime ale exploziei şi imagini ale familiilor celor decedaţi, persoane aflate în momente de grea suferinţă.

Imaginile au fost difuzate în mod repetat, fără o avertizare prealabilă a publicului cu privire la conţinutul lor.

Astfel, în data de 15.11.2008, în cadrul emisiunilor „Alege premierul” şi „Ediţie specială” au fost prezentate imagini cu intervenţia pompierilor SMURD la preluarea minerilor răniţi în urma exploziei, montaj de imagini cu salvări şi răniţi, imagini cu miner rănit transportat pe targă şi urcat în Salvare.

În data de 16.11.2008, ştirile având ca subiect accidentul minier de la Petrila, difuzate în intervalul orar 06:00 - 21:00, au conţinut imagini cu mineri răniţi asezaţi pe targă sau introduşi în salvare şi rude ale victimelor plângând, lista cu mineri morţi având ca fundal sonor „Imnul minerilor”, imagini cu un miner rănit adus la Spitalul de Arşi din Bucureşti.

În data de 16.11.2008, realizatorul emisiunii Ediţie specială de la ora 15:15, Mihai Tatulici, a intervievat răniţii din Spitalul Petroşani. Părţi ale acestor interviuri au fost difuzate în cadrul unor emisiuni de ştiri şi de dezbatere din ziua de 17.11.2008.

De asemenea, un alt montaj difuzat în mod repetat a fost realizat din imagini dramatice şi lista victimelor, montajul având ca fond muzical „Imnul minerilor”.

În data de 17.11.2008, ştirile având ca subiect accidentul minier de la Petrila, difuzate în intervalul orar 06:00 - 21:00, au conţinut imagini cu mineri răniţi internaţi la Spitalul Petrila, cu mineri acoperiţi cu folie şi rude ale victimelor, declaraţiile medicilor de la Spitalul de Arşi şi Spitalul Floreasca din Bucureşti

Vizionând înregistrările emisiunilor menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele cu privire la avertizarea verbală obligatorie a publicului în cazul difuzării unor imagini cu posibil impact emoţional negativ.

Astfel, deşi ştirile referitoare la tragedie au fost ilustrate în mod repetat, cu imagini ale victimelor sau ale rudelor acestora, aflate în momente de grea suferinţă, imagini cu evident impact emoţional negativ asupra publicului, mai ales asupra copiilor, având în vedere dramatismul situaţiei care prezenta pierderea mai multor vieţi omeneşti şi trauma psihică prin care trec unele persoane, radiodifuzorul nu a avertizat verbal publicul cu privire la caracterul acestor imagini.

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie. De asemenea, se recomandă evitarea prezentării repetate a unor astfel de scene.

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că difuzarea acestor imagini de către postul REALITATEA TV s-a făcut şi cu încălcarea reglementărilor legale referitoare la interdicţia de a prezenta imagini ale unor persoane decedate ori aflate în situaţia de victimă, precum şi ale rudelor acestora, traumatizate de eveniment şi aflate în momente de grea suferinţă.

Reglementările audiovizuale prevăd că orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire, drept pe care radiodifuzorul nu l-a respectat.

În cazul situaţiilor de suferinţă umană, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată, astfel cum a făcut radiodifuzorul în momentul în care a difuzat imagini cu persoanele aflate în grea suferinţă, de exemplu, interviurile realizate cu mineri răniţi şi internaţi în spital sau cu rude ale acestora.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. - pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în emisiunile dedicate accidentului de la Petrila, a difuzat imagini cu răniţi aflaţi în stare foarte gravă, fără acordul acestora. De asemenea, postul REALITATEA TV a difuzat, în mod repetat, imagini ale rudelor celor decedaţi, aflate într-un moment de grea suferinţă.

Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în asemenea momente dificile.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.