Decizia nr. 1033 din 03.12.2009

03.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. AXA MEDIA S.R.L.,
pentru postul UNU TV din Deva

S.C. AXA MEDIA S.R.L.
Piaţa Victoriei nr.2, Clădirea IPH et. 2, camera 201
DEVA Jud. Hunedoara

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată în emisiunile cu caracter electoral, difuzate de postul UNU TV în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. AXA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 114.7/13.02.1996, decizia de autorizare nr. 306.1-2/17.02.2004 pentru localitatea Deva, judeţul Hunedora).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. AXA MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, postul UNU TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul UNU TV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat un singur candidat, respectiv domnul Traian Băsescu, în timp ce celălalt candidat, participant la turul doi al campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, nu a beneficiat de nicio emisiune de promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, difuzate în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, domnul Traian Băsescu a fost prezentat timp de aproximativ o oră, iar Mircea Geoană nu a fost promovat deloc.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. AXA MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune UNU TV din localitatea Deva şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a candidaţilor care participă la turul doi al campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 16.30-19.30, din care o dată în emisiunea de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune UNU TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 27 noiembrie - 01 decembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, a fost promovat numai domnul Traian Băsescu, timp de aproximativ o oră, în timp ce domnul Mircea Geoană, de asemenea participant la turul doi al campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, nu a beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.