Decizia nr. 1032 din 18.11.2008

18.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost prezentată tragedia de la mina Petrila, în emisiunile informative “Adevăratele ştiri”, ediţiile din 16 şi 17 noiembrie 2008, precum şi în emisiunea “Dan Diaconescu Direct” din aceeaşi perioadă menţionată, difuzate de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. (2), ale art. 43 alin. (1) şi ale art. 44 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate :

  • art. 27 alin. (2) : “Avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă” ;
  • art. 43 alin. (1) : “Radiodifuzorii nu pot difuza :

a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia ;

b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei ;

c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane.”

  • art. 44 alin. (1) – “Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire ;”
  • alin. (2) – “În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată.”

În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat în ziua de 16 noiembrie 2008, în intervalul orar 18.00-18.10, o ediţie a emisiunii informative “Adevăratele ştiri”. La începutul emisiunii, pe un fond muzical, a fost anunţat numărul persoanelor rănite şi decedate în urma exploziei produse la mina din Petrila. Pe ecran a fost afişat titlul : “Accident sau crimă cu premeditare”.

Ştirea a fost ilustrată, în mod repetat, cu imagini reprezentând mineri aflaţi pe tărgi şi persoane rănite.

Nu a fost precizată avertizarea în legătură cu imaginile ce urmau să se difuzeze.

În cadrul emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, ediţia din 16 noiembrie 2008, au fost difuzate imagini şi comentarii despre răniţii aduşi la Spitalul Floreasca, persoane intubate, aflate pe tărgi. În timpul aceleiaşi emisiuni, în intervalul orar 01.00-02.00 au fost difuzate, în mod repetat imagini cu minerii răniţi aflaţi pe tărgi. Moderatorul emisiunii nu a anunţat că imaginile pot avea un impact emoţional negativ asupra publicului.

De asemenea, în toate ediţiile de ştiri, difuzate în ziua de 17 noiembrie 2008, la orele 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 16.00 şi 18.00, postul OTV a difuzat, în mod repetat, imagini cu persoanele rănite în urma accidentului minier de la Petrila. În niciuna din aceste ediţii nu s-a precizat că urmează a se difuza imagini cu un impact emoţional negativ asupra publicului.

În timpul emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, ediţia din 17 noiembrie 2008, postul OTV a difuzat imagini, cu victimele accidentului minier de la Petrila, precum şi imagini cu persoanele aflate în grea suferinţă, rude ale persoanelor decedate.

Vizionând înregistrarea emisiunilor de ştiri şi a ediţiilor emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din 16 şi 17 noiembrie 2008, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul acestor emisiuni, informaţiile şi ştirile referitoare la tragedia de la mina Petrila, ilustrate permanent cu imagini ale victimelor sau ale rudelor acestora, aflate în momente de grea suferinţă, au fost difuzate, în mod repetat, fără ca publicul să fie avertizat verbal cu privire la impactul emoţional negativ al acestor imagini.

Potrivit normelor din Codul audiovizualului, avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că ştirile şi imaginile prezentate de postul OTV au fost difuzate fără a fi respectat dreptul la intimitate în momente dificile ale rudelor victimelor accidentului minier, încălcând totodată şi obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată, fapte ce contravin prevederilor art. 43 şi 44 din Codul audiovizualului.

Conform acestor dispoziţii, radiodifuzorii nu pot difuza imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă şi nici imagini care scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane, iar în cazul situaţiilor de suferinţă umană, radidofuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003 radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii “Dan Diaconescu Direct” şi a emisiunilor informative difuzate în zilele de 16 şi 17 noiembrie 2008, informaţiile şi ştirile referitoare la tragedia de la mina Petrila, ilustrate permanent cu imagini ale victimelor sau ale rudelor acestora, aflate în momente de grea suferinţă, au fost difuzate în mod repetat, fără ca publicul să fie avertizat verbal cu privire la impactul emoţional negativ al acestor imagini, fapt ce contravine prevederilor din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că postul OTV a difuzat ştirile şi informaţiile menţionate fără a respecta dreptul la intimitate în momente dificile ale rudelor victimelor accidentului minier, încălcând totodată şi obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată, fapte ce contravin prevederilor art. 43 şi 44 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.