Decizia nr. 1032 din 03.12.2009

03.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA TRUST S.R.L.,
cu sediul în BĂILE OLĂNEŞTI, Aleea Trandafirilor nr. 13, bl. Vila 9, parter
Jud. Vâlcea, C.U.I. 23989360

pentru postul TELEVIZIUNEA VTV
Loc. RM. VÂLCEA , Str. General Magheru nr. 6, bl. P1, mezanin
Jud. Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care postul TELEVIZIUNEA VTV a reflectat în emisiunile cu caracter electoral, difuzate în perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2009, programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor din turul doi al alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.

Postul TELEVIZIUNEA VTV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA TRUST S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 184.1/12.07.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1403.0-1/07.02.2008).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA TRUST S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2009, postul TELEVIZIUNEA VTV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul TELEVIZIUNEA VTV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat doar candidatul Traian Băsescu timp de 2 ore, 18 minute şi 44 de secunde, în timp ce domnul Mircea Geoană, de asemenea candidat la funcţia de Preşedinte al României, nu a beneficiat de nicio promovare electorală.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral a fost de natură a afecta semnificativ reflectarea campaniei electorale pentru turul doi a celor 2 candidaţi care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a cunoaşte programele electorale ale acestora, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

La art. 26^1 din legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, coroborate cu prevederile art. 91 alin. (1) şi (2) din Consiliul Naţional al Audiovizualului, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MEDIA TRUST S.R.L. pentru postul TELEVIZIUNEA VTV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. MEDIA TRUST S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA VTV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii din turul doi al alegerilor la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, a fost promovat doar candidatul Traian Băsescu timp aproximativ 2 ore, 18 minute şi 44 de secunde, în timp ce domnul Mircea Geoană, de asemenea candidat la funcţia de Preşedinte al României, nu a beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.