Decizia nr. 1030 din 18.11.2008

18.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4 etaj 2, camera 26, sector 1

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la emisiunea de dezbatere „6 ! Vin alegerile”, difuzată în data de 17.11.2008, de la ora 18.00, de către postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. a încălcat prevederile art. 27 alin. (2), ale art. 43 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din decizia invocată, avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.

La art. 43 alin. (1) din aceeaşi decizie se prevede :

,,Alin. (1) – Radiodifuzorii nu pot difuza :

a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia ;

b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei ;

c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane.’’

Conform dispoziţiilor art. 44 din Codul audiovizualului :

,,Alin. (1) - Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

Alin. (2) - În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată.”

În fapt, radiodifuzorul B1 TV a difuzat în data de 17.11.2008, de la ora 18.00, emisiunea de dezbateri „6 ! Vin alegerile”, moderată de doamnele Livia Dilă şi Mbela Nzuzi.

Emisiunea a avut ca titlu TRAGEDIA DE LA PETRILA ZGUDUIE ROMÂNIA ! BAROSANII ÎŞI CONTINUĂ CAMPANIA ELECTORALĂ.

În cadrul acesteia, au fost prezentate imagini dramatice, cu rude ale minerilor afectaţi de accidentul de la mina Petrila, cu o fetiţă purtând fotografia unui decedat, de la o înmormântare (unde victima avea chipul blurat), precum şi imagini neblurate cu răniţi purtaţi pe targă sau imagini din mină.

Vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 27 alin. (2) din codul audiovizualului, în sensul că nu a avertizat verbal publicul telespectator, cu privire la difuzarea imaginilor ce au avut un impact emoţional negativ asupra acestuia.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, în mod nejustificat de vreun interes public, fotografia unuia dintre minerii decedaţi în mină, imagini de la înmormântarea uneia dintre victimele accidentului, imagini cu rudele minerilor afectaţi de accident în care acestea au fost surprinse în momente de grea suferinţă legate de decesul rudelor lor, precum şi imagini dramatice cu răniţi purtaţi pe targă sau imagini din mină. Radiodifuzorul a accentuat şi a exploatat trauma acestora, fapt interzis de prevederile art. 43 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a constatat că modalitatea de realizare a emisiunii a încălcat atât dreptul minerilor răniţi în accident, prezentaţi în timp ce au fost purtaţi pe targă, cât şi al familiilor celor decedaţi, de a le fi respectată intimitatea într-un moment atât de dificil.

Insistenţa cu care au fost prezentate prim-planurile în care rudele minerilor decedaţi îşi jeleau morţii a adus atingere dreptului familiilor acestora de a nu fi expuse public într-un asemenea moment de grea suferinţă, când orice persoană doreşte să nu-i fie afectată intimitatea.

De altfel, având în vedere proporţia tragediei de la mina Petrila, radiodifuzorii aveau obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată minerilor afectaţi de accident şi a familiilor acestora.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate şi prevederile art. 44 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul apreciază că dreptul persoanei la respectarea vieţii intime, familiale şi private, ca drept fundamental garantat de Constituţia României, trebuie respectat în orice program audiovizual.

Pentru toate aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. pentru postul de televiziune B1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii de dezbatere difuzată în ziua de 17 noiembrie 2008, de la ora 18.00, imaginile referitoare la tragedia de la Petrila, ilustrate permanent cu imagini ale victimelor şi ale rudelor acestora, aflate în momente de grea suferinţă, au fost difuzate fără ca publicul să fie avertizat verbal cu privire la impactul emoţional negativ al acestor imagini, fapt ce contravine prevederilor art. 27 din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că postul B1 TV a difuzat ştirile menţionate fără a respecta dreptul la intimitate în momente dificile al rudelor victimelor accidentului minier, încălcând totodată şi obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată, fapte ce contravin prevederilor art. 43 şi 44 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.