Decizia nr. 1029 din 18.11.2008

18.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8,
sector 2,

pentru postul de televiziune PRIMA TV
Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost prezentată tragedia de la mina Petrila în ediţiile emisiunii informative „Focus”, difuzate în zilele de 16 şi 17 noiembrie 2008, de către postul de televiziune PRIMA TV.

Postul PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., are licenţa audiovizuală nr. TV 040.1/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 27 alin.(2), ale art. 43 alin.(1) şi ale art. 44 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 27 alin (2) - „Avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.”
  • art. 43 – „(1) Radiodifuzorii nu pot difuza :

a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia ;

b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei ;

c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane.

  • art. 44 – „(1) Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

(2) În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată.”

În fapt, în ziua de 16 noiembrie 2008, postul PRIMA TV a difuzat în emisiunea „Focus”, de la ora 18:00, o ştire cu privire la tragedia de la mina Petrila, ştire care a avut următorul conţinut :

“Prezentatoarea : Infernul s-a dezlănţuit la Petrila. Bilanţul tragediei se ridică la 12 morţi. Alţi 13 oameni sunt în stare critică, iar medici sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire. Disperarea se citeşte pe feţele celor care–şi plâng rudele la gura minei. Două explozii produse la interval de câteva ore au îndoliat zeci de familii şi au ridicat încă odată o problemă până când vor continua să moară oameni în mine ca autorităţile să-şi dea seama că e timpul să ia măsuri.

Reporter:Disperarea şi tristeţea au cuprins oraşul Petrila. Tragedia care s-a produs ieri în mina din spatele meu i-a transformat pe toţi cei care au avut rude în mină în momentul exploziei în adevărate monumente de durere. Douăsprezece familii au trebuit să se obişnuiască cu gândul că nu o să mai vadă niciodată pe cei dragi. Printre lacrimi, oameni îşi pun o singură întrebare de ce a avut loc o asemenea tragedie. Tot ei sunt şi cei care spun că drama putea fi evitată, însă se tem să vorbească despre asta. Dintre cei 12 morţi, 4 sunt salvatori care şi-au riscat şi pierdut vieţile tocmai pentru că au trecut peste interdicţia de a intra în mină imediat după explozie. De altfel, imediat după cea de a doua deflagraţie, accesul în mină a fost intrezis şi nimeni nu mai are voie să coboare...”

Ştirea a continuat cu difuzarea unui montaj de imagini dramatice precum : imagini cu un coşciug înconjurat de oameni care plâng ; rănit cu faţa arsă, neblurată, urcat în ambulanţă ; arşi înfăşuraţi în folie de aluminiu ; rănit urcat în ambulanţă ; oameni pângând la interviu ; mort pe targă acoperit total ; oameni pângând la spital ; arşi pe targă înfăşuraţi în folie de aluminiu, imagini pe al căror fundal sonor vocea din off a prezentat modul în care s-a produs tragedia şi consecinţele acesteia. Au fost difuzate şi imagini de la Spitalul din Petroşani, Spitalul Floreasca din Bucureşti şi Spitalul de Arşi din Bucureşti.

Ştirea şi imaginile care au ilustrat-o au fost difuzate şi în cadrul ediţiilor emisiunii informative din ziua de 17 noiembrie 2008, de la orele 15:00, 18:00 şi 23:00.

Vizionând înregistrările emisiunilor menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele cu privire la avertizarea verbală obligatorie a publicului în cazul difuzării unor imagini cu posibil impact emoţional negativ.

Astfel, deşi ştirile referitoare la tragedie au fost ilustrate în mod repetat, cu imagini ale victimelor sau ale rudelor acestora, aflate în momente de grea suferinţă, imagini cu evident impact emoţional negativ asupra publicului, mai ales asupra copiilor, având în vedere dramatismul situaţiei care prezenta pierderea mai multor vieţi omeneşti şi trauma psihică prin care trec unele persoane, radiodifuzorul nu a avertizat verbal publicul cu privire la caracterul acestor imagini.

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie. De asemenea, se recomandă evitarea prezentării repetate a unor astfel de scene.

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că difuzarea acestor imagini de către postul PRIMA TV s-a făcut şi cu încălcarea reglementărilor legale referitoare la interdicţia de a prezenta imagini ale unor persoane decedate ori aflate în situaţia de victimă, precum şi ale rudelor acestora, traumatizate de eveniment şi aflate în momente de grea suferinţă.

Reglementările audiovizuale prevăd că orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire, drept pe care radiodifuzorul nu l-a respectat.

În cazul situaţiilor de suferinţă umană, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată, astfel cum a făcut radiodifuzorul în momentul în care a difuzat imagini cu persoanele aflate în grea suferinţă psihică, de exemplu, interviul realizat cu ruda unei victime, interviu în care persoana abia putea vorbi.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus somarea radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2), şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, postul de televiziune PRIMA TV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor informative transmise în zilele de 16 şi 17 noiembrie 2008, ştirile referitoare la tragedia de la mina Petrila, ilustrate permanent cu imagini ale victimelor şi ale rudelor acestora, aflate în momente de grea suferinţă, au fost difuzate în mod repetat, fără ca publicul să fie avertizat verbal cu privire la impactul emoţional negativ al acestor imagini, fapt ce contravine prevederilor art. 27 din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că postul PRIMA TV a difuzat ştirile menţionate fără a respecta dreptul la intimitate în momente dificile al rudelor victimelor accidentului minier, încălcând totodată şi obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată, fapte ce contravin prevederilor art. 43 şi 44 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.