Decizia nr. 1029 din 02.12.2009

02.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE,
cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1

pentru postul de televiziune TVR 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 17341/02.12.2009 cu privire la transmisiunea directă a festivităţilor organizate la Adamclisi cu ocazia zilei de 1 Decembrie, realizată de postul de televiziune TVR 2. Postul TVR 2 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 341/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1270.0/15.03.2007).

Vizionând emisiunea şi analizând raporul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia 853/2009 :

- „Art. 5 alin. (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni :

a) de promovare - în care candidaţii îşi prezintă şi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul « promovare electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ;

b) de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a jurnaliştilor, analiştilor, consultanţilor politici şi altor invitaţi ;

c) informative - în care activităţile de campanie ale candidaţilor sunt prezentate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi informare corectă a publicului ; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi.

alin. (3) - Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală."

În fapt, postul de televiziune TVR 2 a difuzat, în transmisiune directă, festivităţile organizate la Adamclisi cu ocazia zilei de 1 Decembrie, în intervalul orar 18:20 – 19:05. Transmisiunea a cuprins interpretările Corului Operei din Constanţa şi corului Academiei “Divina Armonie” din Bucureşti, momente artistice susţinute de Iulian Enache şi Liviu Manolache şi imnul de stat al României, interpretat de Daniela Vlădescu. În cadrul transmisiunii au fost prezentate imagini de la sosirea domnului Mircea Geoană şi a altor oficialităţi.

După un discurs despre formarea poporului român şi monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi, susţinut de unul dintre organizatori, în faţa celor prezenţi, au vorbit domnii Nicuşor Daniel Constantinescu – preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Puiu Haşotti – senator PNL, Radu Mazăre – primarul municipiului Constanţa, Nicolae Moga – senator PSD, şi domnul Mircea Geoană – preşedintele Senatului României, candidat la funcţia de Preşedinte al României.

Membrii Consiliului au constatat că luările de cuvânt ale oamenilor politici arătaţi mai sus nu s-au limitat la momentul aniversării Zilei Naţionale a României, ci au constituit un prilej de a-şi exprima susţinerea pentru candidatul la funcţia de preşedinte al României, prezent la Adamclisi, dl. Mircea Geoană. În acest context, acestea au constituit fără echivoc, publicitate electorală, publicitate care a fost transmisă cu încălcarea condiţiilor şi regulilor de desfăşurare a campaniei electorale. Astfel, prin discursurile susţinute a fost transmis un mesaj explicit electoral, în sensul de a fi votat candidatul Mircea Geoană.

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare :

Nicuşor Daniel Constantinescu – preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa : a urat “La Mulţi Ani !” românilor, dar şi preşedintelui Mircea Geoană „astăzi preşedintele Senatului României, pe 6 decembrie preşedintele României”. Acesta a vorbit despre acordul de reconciliere naţională semnat la Timişoara, apreciind că “s-a făcut cel mai important gest politic, economic şi social din România de după 1989, prin această mare reconciliere, prin această iertare a noastră a tuturor, printr-un program şi un proiect ambiţios pentru o nouă Românie« şi că trebuie “să reconstruim România, să terminăm cu ura, cu scandalul, cu ceea ce ne desparte (…) ». Preşedintele CJ Constanţa a mai spus că, împreună, uniţi, pot învinge pe 6 decembrie deoarece binele domină răul, iar toţi merită un viitor frumos, normal, în linişte şi pace.

Puiu Haşotti – senator PNL, i-a urat preşedintelui PSD ca peste câteva zile să nu mai fie preşedintele Senatului, ci preşedintele României, precizând că vorbeşte în numele PNL.

Nicolae Moga – senator PSD, a mulţumit oaspeţilor pentru prezenţă şi a dat cuvântul preşedintelui Senatului, Mircea Geoană, viitorul preşedinte al României.

Mircea Geoană – preşedintele Senatului României, candidat la funcţia de preşedinte al României : « În acest moment greu pentru ţară avem obligaţia să ne unim. Astăzi, la această mare manifestare, de zeci de mii de oameni de la Adamclisi, nu există culori de partid, (…) adevăratul stindard este tricolorul naţional. (…) Astăzi avem o singură deviză : O Românie unită, o Românie puternică şi o Românie care începe să revină la normalitate ».

Dl. Mircea Geoană a transmis un mesaj din partea d-lui Klaus Johannis, despre care a afirmat că va fi instalat până la Crăciun în fruntea unui Guvern cu majoritate solidă, cu un program anticriză, care va lupta pentru locuri de muncă.

De asemenea, a susţinut că nu este de acord că 650.000 de români sunt fără locuri de muncă şi a scos în evidenţă faptul că va pune bazele unui program pentru salvarea locurilor de muncă, pentru relansarea agriculturii dar şi de dezvoltare a energiei naţionale.

Mircea Geoană :"Vom păstra în mâini româneşti şi mâinile statului Romgazul şi Transgazul pentru a putea să ne apărăm interesele pe plan internaţional. (…)Vom recrea o companie naţională de căi ferate din România. Liderul PSD, candidat la Preşedenţie, a transmis un mesaj de solidaritate, de unitate cu românii are au dificultăţi : “Va trebui să continuăm să sprijnim pensionarii acestei ţări, va trebui să continuăm programul lui Mazăre (...) de program de locuinţe pentru tineri, va trebui să dăm o şansă corectă celor care doresc să muncească cinstit, să trăiască dintr-o leafă sau din două şi să poată să aibă condiţii să-şi cumpere pentru copii rechizite şi o uniformă corectă când începe un copil şcoala.”

Membrii Consiliului au constatat că, în fapt, discursul domnului Mircea Geoană, susţinut cu prilejul festivităţilor organizate la Adamclisi, nu s-a limitat la un mesaj legat de sărbătoarea Zilei Naţionale a României, ci a avut un caracter vădit electoral, în condiţiile în care acesta şi-a prezentat priorităţile sale în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit alin. (2) al art. 5 din Decizia 853/2009, difuzarea în direct sau înregistrată a mitingurilor şi întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale candidaţilor este considerată emisiune de promovare electorală.

Or, prin conţinutul său, ca şi prin prezenţa candidatului promovat şi a susţinătorilor săi, emisiunea a constituit, în fapt, o emisiune de promovare electorală, difuzată în alte condiţii decât cele permise de legislaţia cu privire la campania electorală.

În consecinţă, postul TVR 2 a încălcat regulile de desfăşurare a campaniei electorale reglementate de legislaţia audiovizuală, transmiţând o emisiune de promovare electorală cu încălcarea normelor legale.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului Societatea Română de Televiziune – pentru postul de televiziune TVR 2 şi dispune intrarea deîndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, Societatea Română de Televiziune – postul de televiziune TVR 2 are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 2 cu somaţie publică, întrucât discursul domnului Mircea Geoană, precum şi al oficialităţilor prezente, susţinători ai acestuia, ţinute cu ocazia festivităţilor desfăşurate la Adamclisi de Ziua Naţională a României, au avut un caracter de promovare electorală a domnului Geoană, în calitatea sa de candidat la funcţia de Preşedinte al României.

Această promovare electorală a fost făcută cu încălcarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, reguli care prevăd că astfel de emisiuni trebuie identificate ca atare, în mod vizibil, pe toată durata difuzării acestora.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.