Decizia nr. 1028 din 02.12.2009

02.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 12.500 lei a ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3
CUI 14665390

pentru postul de televiziune ETNO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile cu caracter electoral, difuzate de postul ETNO TV în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor din turul doi al alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune ETNO TV aparţine S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2003).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, postul ETNO TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul ETNO TV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat doar candidatul Traian Băsescu timp de 13717 de secunde, adică aproximativ 4 ore, în timp ce domnul Mircea Geoană, de asemenea candidat la funcţia de Preşedinte al României, nu a beneficiat de nicio promovare electorală.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral este de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a cunoaşte programele electorale ale acestora, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

La art. 26^1 din legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior cu o somaţie şi o amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 12.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2009 – pentru postul ETNO TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 12.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.,
CUI 14665390
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3

pentru postul de televiziune ETNO TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1028/02.12.2009 privind amendarea cu 12.500 lei a radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ETNO TV cu amendă în cuantum de 12.500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, difuzate în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale pentru turul doi al alegerilor la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în perioada monitorizată, în cadrul emisiunilor de promovare electorală difuzate de postul ETNO TV, candidatul Traian Băsescu a fost promovat timp de aproximativ 4 ore, în timp ce domnul Mircea Geoană, de asemenea candidat la funcţia de Preşedinte al României, nu a beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.