Decizia nr. 1027 din 02.12.2009

02.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 12.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care postul ANTENA 3 a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, turul al doilea al campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În privinţa emisiunilor de dezbatere electorală, Consiliul a constatat că, în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, candidatul Mircea Geoană, precum şi reprezentanţii sau susţinătorii acestuia au avut 64 de participări, în timp ce reprezentanţii sau susţinătorii candidatului Traian Băsescu au avut 10 participări.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii, reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, postul ANTENA 3 a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul ANTENA 3 a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora candidatul Mircea Geoană a fost promovat timp de aproximativ 1 oră şi 30 de minute, în timp ce candidatul Traian Băsescu a fost promovat timp de aproximativ 30 de minute.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României în privinţa faptului că timpul dedicat promovării domnilor Traian Băsescu şi Mircea Geoană nu a fost unul echilibrat, diferenţa de timp fiind semnificativă.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 12.500 lei, luând în consideraţie că, anterior, i-au fost adresate 2 somaţii publice şi 4 amenzi, în cuantum total de 42.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la difuzarea emisiunilor cu caracter electoral în perioada campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 12.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1027/02.12.2009 privind amendarea cu 12.500 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. - pentru postul ANTENA 3 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 12.500 lei, întrucât, în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, reflectarea campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale s-a făcut în mod dezechilibrat, în sensul că în emisiunile de dezbatere electorală candidatul Mircea Geoană, precum şi reprezentanţii sau susţinătorii acestuia au avut 64 de participări, în timp ce reprezentanţii sau susţinătorii candidatului Traian Băsescu au avut 10 participări.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat un dezechilibru şi în privinţa promovării electorale, întrucât dl. Mircea Geoană a fost promovat timp de aproximativ 1 oră şi 30 de minute, în timp ce dl. Traian Băsescu a fost promovat timp de aproximativ 30 de minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.