Decizia nr. 1024 din 17.11.2008

17.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANARIS S.R.L.
cu sediul în Braşov, str. Olteţ nr. 10-11, jud. Braşov

pentru postul MIX 2 din Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizarii înregistrate la CNA cu nr. 16444/12.11.2008, cu privire la emisiunea „Ce ne enervează ?”, difuzată în perioada 2 – 13 noiembrie 2008, de către postul de televiziune MIX 2.

Postul MIX 2 aparţine radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 011.1/21.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 093.0//31.01.1995 şi reautorizare nr. 093.3/29.05.2008).

Analizând raportul, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 73 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 alin. (3) din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Codul audiovizualului, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanţi ai Guvernului şi ai administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze ori care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale ori emisiuni în care aceştia au statut de invitat permanent ; fac excepţie emisiunile cu caracter cultural-artistic. Conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Decizia CNA nr. 792/2008, în perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privaţi.

În fapt, în zilele de 2, 6, 9 şi 13 noiembrie 2008, postul MIX 2 a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii „Ce ne enervează ?”, emisiune moderată de domnul Florin Pop (ediţia din 02.11.2008) şi de doamna Talida Bendriş (ediţiile din 6, 9 şi 13.2008).

În cadrul acestor ediţii ale emisiunii au fost prezenţi, în calitate de invitaţi permanenţi, domnii Claudiu Coman – Director de campanie al PNL la alegerile parlamentare 2008 şi Sebastian Grapă - Supervizor de campanie al PNL la alegerile parlamentare 2008, ambii ocupând funcţiile de consilieri judeţeni din partea PNL, în cadrul Consiliului Judeţean Braşov.

De asemenea, în intervalul orar 09.55 – 10.30, ediţia emisiunii din 09.11.2008 a fost moderată de domnii Claudiu Coman şi Sebastian Grapă, iar după ora 10.30 emisiunea a fost moderată de doamna Talida Bendriş.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 73 din Codul audiovizualului şi art. 9 alin. (3) din Decizia CNA nr. 792/2008, întrucât, emisiunea „Ce ne enervează ?”, a fost moderată şi realizată de domnii Claudiu Coman şi Sebastian Grapă, în condiţiile în care aceştia deţin funcţii în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, în structura PNL, partid politic participant la alegerile parlamentare şi sunt reprezentanţi ai competitorilor electorali.

De asemenea, având în vedere funcţiile deţinute de domnii Claudiu Coman şi Sebastian Grapă, radiodifuzorul avea obligaţia să nu difuzeze emisiuni în care aceştia au statut de invitaţi permanenţi.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni moderate sau realizate de reprezentanţi ai administraţiei publice locale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, ori emisiuni în care aceştia au statut de invitat permanent."

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. - pentru postul de televiziune MIX 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MIX 2 cu somaţie publică, întrucât doi dintre invitaţii permanenţii ai emisiunii „Ce ne enervează ?”, difuzată în perioada 2 -13 noiembrie 2008, deţin funcţii în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, în structura unui partid politic participant la alegerile parlamentare şi sunt reprezentanţi ai competitorilor electorali, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 73 din Codul audiovizualului.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni moderate sau realizate de reprezentanţi ai administraţiei publice locale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, ori emisiuni în care aceştia au statut de invitat permanent."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.