Decizia nr. 1024 din 02.12.2009

02.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 12.500 lei a S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 12-16, sector 3 CUI 15601491

pentru postul de televiziune TARAF TV
Şos. Petricani nr. 5-7, sector 2 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la modul în care postul TARAF TV a reflectat, în emisiunile cu caracter electoral, difuzate în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor din turul doi al alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune TARAF TV aparţine radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 107/27.01.2005 şi decizia de autorizare nr. 797.0/15.02.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 26 - 30 noiembrie 2009, postul TARAF TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul TARAF TV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat un singur candidat, respectiv domnul Traian Băsescu, care a fost prezentat timp de 29.236 de secunde, adică aproximativ 8 ore, în timp ce candidatul Mircea Geoană nu a beneficiat de nicio promovare.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral a fost de natură a afecta, în mod semnificativ, reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a cunoaşte programele electorale ale celor doi candidaţi din turul 2, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada menţionată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Ţinând cont de faptul că S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. a mai fost sancţionată anterior cu somaţie publică şi amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 12.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 107/27.01.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 797.0/15.02.2005, pentru postul de televiziune TARAF TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 12.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.,
Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 12-16, Bucureşti, sector 3
CUI 15601491

pentru postul de televiziune TARAF TV
Şos. Petricani nr. 5-7, sector 2 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1024/02.12.2009 privind amendarea cu 12.500 de lei a radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TARAF TV cu amendă în cuantum de 12.500 de lei, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 26-30 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale pentru turul doi a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, a fost promovat numai domnul Traian Băsescu, timp de aproximativ 4 ore, în timp ce candidatul Mircea Geoană la funcţia de Preşedinte al României nu a fost promovat deloc.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.