Decizia nr. 1023 din 17.11.2008

17.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TIMM PRESS S.R.L.
cu sediul în PIATRA NEAMŢ, str. Pepinierei nr. 42, jud. Neamţ,

pentru postul de televiziune ACTUAL TV din Piatra Neamţ
cu sediul în Piatra Neamţ, str. Pepenierei nr. 42 , jud. Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea de promovare electorală „11 pentru Neamţ”, difuzată în ziua de 12 noiembrie 2008, de postul ACTUAL TV din Piatra Neamţ.

Postul de televiziune ACTUAL TV din Piatra Neamţ, jud. Neamţ, aparţine radiodifuzorului S.C. TIMM PRESS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 371.1/11.12.2007, decizia de autorizare nr. 1402.0/07.02.2008 şi reautorizare nr. 1402.1/09.09.2008).

În urma analizării raportului menţionat, membii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1-3) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

“(1) - Orice persoană are dreptul la propria imagine”.

“(2) - În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.”

“(3) - Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.”

În fapt, în ziua de 12 noiembrie 2008, postul ACTUAL TV a difuzat emisiunea de promovare electorală „11 pentru Neamţ”, în intervalul orar 21.00-22.00.

Emisiunea a fost moderată de Alexandru Nichita şi a avut ca invitaţi pe dl. Cristian Liciu, candidat PSD+PC pentru alegerile parlamentare şi d-na Simionică Aurelia, consilier local PSD+PC.

În timpul discuţiilor, candidatul PSD+PC a adus numeroase acuzaţii, nesusţinute cu dovezi, contracandidatei sale din partea PD-L, d-na Mihaela Stoica, care nu a fost prezentă în emisiune.

Cităm din raportul de monitorizare :

Cristian Liciu : (...) “Vreau sa aduc la cunoştinţa opiniei publice că sub semnătura dumneaei (Mihaela Stoica) s-au vândut şi s-au cheltuit cei peste 4000 de miliarde de lei….şi dumneaei e datoare cu nişte răspunsuri… nu ştiu de ce doreşte să fugă în parlament, să plece după cum spune, mă gândesc că e mai bine să plece la DNA, i-aş da eu bani de benzină...”, “...S-au făcut matrapazlâcuri mari în primărie sub semnătura dumneaei...”, “...Pavelele şi bordurile au avut un preţ de 8 milioane/m2 şi în toată România se pune cu 4-5 milioane...”, “... Spaţiile vândute clientelei politice….soţului dumneaei cu care nu are acte...” (...).

În continuare, a fost prezentat un reportaj în care anumiţi locatari s-au plâns de zgomotul produs din cauza construcţiilor ce aparţin d-nei Mihaela Stoica.

După difuzarea acestui reportaj, dl. Cristian Liciu a adus din nou acuzaţii contracandidatei sale, d-na Mihaela Stoica, incriminând-o că, în calitate de manager, împreună cu primăria a cheltuit banii publici pentru construirea unui mall şi a pieţei centrale, iar acum primăria vinde aceste bunuri pentru a “face ... bani”, întrucât “are datorii foarte mari la nişte societăţi...”. Nici de această dată, acuzaţiile nu au fost susţinute cu dovezi.

De asemenea, au fost făcute afirmaţii tendenţioase cu privire la aspecte din viaţa privată şi de familie a contracandidatei invitatului emisiunii. Redăm din raportul de monitorizare :

Cristian Liciu : “Vreau să rectific ceva. Am enunţat ceva, că domnul fost consilier local Cezar Dinescu este soţul d-nei Mihaela Stoica. Nu este. Aşa i-am pus eu titulatura asta. Este partenerul doamnei Mihaela Stoica, este partener de uniune consensuală, aşa se cheamă...”, “... Mall-ul făcut pe banii noştri, pe banii primăriei, administraţia publică locală a cheltuit peste un milion şi ceva , două milioane de euro, acel mall va fi scos la vânzare împreună cu piaţa centrală care este modernizată … pentru că primăria are datorii foarte mari la nişte societaţi … administraţia publică şi managerul Mihaela Stoica vând aceste bunuri pentru a face aceşti bani...”, “... Nu avem acces la date … ce ştiu e ce am mai putut eu aduna ce mi-au spus prietenii, ce mai scapă pe sub uşă, printre uşi, nu mi se pare normal, e o minciună totală...”, “... Foştii consilieri locali sunt părtaşi la acest jaf...”.

Analizând raportul menţionat şi vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radifuzorul a încălcat normele cu privire la dreptul persoanei la imagine şi la demnitate, întrucât invitatul emisiunii, candidat la alegerile parlamentare, a adus acuzaţii la adresa unui contracandidat şi a unor persoane (foşti consilieri locali) care nu au fost prezenţi în emisiune pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la acuzaţiile ce li se aduc, acuzaţii care nu au fost susţinute cu dovezi.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii nu i-a pus în vedere invitatului său să probeze acuzaţiile formulate împotriva unor persoane, sau să indice probele care le susţin şi nu a avut nicio reacţie cu privire la acuzaţiile aduse, fapt de natură a afecta dreptul la imagine şi la demnitate ale acestora. Rolul pasiv manifestat de moderatorul emisiunii a permis invitatului său să aducă acuzaţii, în mod repetat, la adresa contracandidatului său, ceea a echivalat practic cu o campanie de denigrare a acestuia.

Consiliul consideră că, prin maniera în care a procedat, postul de televiziune ACTUAL TV a prejudiciat în mod nejustificat demnitatea şi imaginea persoanelor respective, întrucât moderatorul nu a avut niciun fel de reacţie la acuzaţiile pe care invitatul le-a formulat împotriva contracandidatului său, cât şi a altor persoane care nu au fost prezente pentru a se putea apăra, obligaţie ce-i revenea în calitatea sa de realizator de emisiuni audiovizuale, potrivit reglementărilor din domeniu.

Prin conduita adoptată, moderatorul a încurajat desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. a) şi c) şi 13 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 12 alin. (1) : Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că emisiunile de promovare electorală, precum şi spoturile şi celelalte producţii audiovizuale realizate de către candidaţi sau competitori electorali respectă următoarele condiţii :

a) nu conţin afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului la propria imagine sau moralei publice ;

c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi sau competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi ;

  • art. 13 alin. (1) : Realizatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :

a) - să fie imparţiali ;

Astfel, radiodifuzorul nu şi-a respectat obligaţia de a se asigura că, în cadrul unei emisiuni promovare electorală, candidaţii sau competitorii electorali nu vor face afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului la propria imagine şi nu vor aduce acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi sau competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că moderatorul nu a fost imparţial, întrucât, prin lipsa sa de reacţie, publicul nu a beneficiat de o informare corectă, astfel încât să-şi poată forma propria opinie, fiind exprimat numai punctul de vedere al invitatului său, prin care acesta a adus acuzaţii la adresa unui candidat care nu era prezent, fapt ce a condus la încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi e) din Decizia nr. 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TIMM PRESS S.R.L., pentru postul de televiziune ACTUAL TV din Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ACTUAL TV din Piatra Neamţ cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea „11 pentru Neamţ”, difuzată în data de 11 noiembrie 2008, au fost aduse acuzaţii grave, de natură penală, nedovedite, la adresa unui candidat la alegerile parlamentare, fapt de natură a afecta demnitatea şi dreptul acestuia la propria imagine.

De asemenea, radiodifuzorul a încălcat şi obligaţiile referitoare la asigurarea imparţialităţii, echităţii şi echilibrului, întrucât prin lipsa de atitudine a moderatorului, emisiunea s-a desfăşurat în afara cadrului legal privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.