Decizia nr. 1020 din 30.11.2009

30.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.,
pentru postul de televiziune ETNO TV

S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. C.U.I. 14665390
Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ETNO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la modul în care postul ETNO TV a respectat, în cadrul serviciilor de programe difuzate în perioada 28-29.11.2009, regulile de campanie electorală pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune ETNO TV aparţine S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia 853/2009 :

- „Art. 5 alin. (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni :

a) de promovare - în care candidaţii îşi prezintă şi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul « promovare electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ;

b) de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a jurnaliştilor, analiştilor, consultanţilor politici şi altor invitaţi ;

c) informative - în care activităţile de campanie ale candidaţilor sunt prezentate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi informare corectă a publicului ; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi.

alin. (3) - Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală."

„Art. 6 alin. (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale, care îndeamnă electoratul să voteze un anumit candidat, numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea următoarelor condiţii :

a) spoturile electorale vor fi difuzate numai însoţite de un marcaj corespunzător ;

b) spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare şi conţinut, de către candidaţi ;

c) difuzarea spoturilor electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale de acces ;

d) în emisiunile de promovare nu pot fi inserate spoturi ale unor candidaţi în intervalele alocate altor candidaţi ;

e) în cadrul emisiunilor de dezbatere pot fi difuzate numai spoturi electorale ale candidaţilor prezenţi în emisiunile respective ;

f) conţinutul spoturilor electorale trebuie să se conformeze condiţiilor impuse de art. 3 alin. (2)."

În fapt, în zilele de 28 şi 29 noiembrie 2009, postul ETNO TV a difuzat, în diferite intervale orare, în mod repetat, o melodie (gen cunoscut cu denumirea de manea), interpretată de Nicolae Guţă şi Roxana, Prinţesa Ardealului, melodie prin al cărui conţinut publicul era îndemnat să voteze un anumit candidat la alegerile pentru Preşedintele României.

Postul ETNO TV a transmis această melodie de 7 ori, în mai multe intervale orare, inclusiv în cele pentru care postul nu declarase că ar fi urmat să difuzeze emisiuni cu caracter electoral. În timpul difuzării acesteia, pe ecran a fost afişat textul : „Nicolae Guţă & Roxana Prinţesa Ardealului ; Băsescu-preşedinte", iar postul nu a precizat dacă acest material aparţine candidatului promovat prin acea manea.

Membrii Consiliului au constatat că postul ETNO TV a difuzat melodia respectivă cu încălcarea dispoziţiilor invocate, întrucât aceasta a constituit, fără echivoc, publicitate electorală şi a fost transmisă cu încălcarea condiţiilor şi regulilor de desfăşurare a campaniei electorale.

Astfel, prin întregul conţinut al manelei respective, postul ETNO TV a transmis un mesaj explicit electoral, în sensul de a fi votat candidatul Traian Băsescu. Redăm din raportul de monitorizare :

Pe Băsescu, l-om vota/.../Şi-l vom pune preşedinte,/Că Băsescu nu ne minte./...Numai aşa vom trăi bine.

...Să mergem să ştampilăm./ Să mergem să ştampilăm.../Tu pui ştampila pe Băsescu/Pui ştampila pe Băsescu.

...Pe Băsescu am să-l votez,/Pe Băsescu am să-l votez.../Şi Băsescu, Domne ajută/Să ia 70%, să ia 70%.

...Şi Băsescu, Domne ajută,/Să ia şi 80%, să ia şi 80%.

Membrii Consiliului au constatat că această melodie, care a constituit, în fapt, un spot electoral, nu a fost asumată de candidatul promovat şi a fost transmisă în alte emisiuni decât cele cu caracter electoral, fapt ce contravine regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Modalitatea în care postul a difuzat melodia ,,Băsescu-preşedinte" contravine în mod flagrant prevederilor deciziei menţionate mai sus, nefiind îndeplinite niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 6 din Decizia 853/2009. De exemplu, acea melodie a fost difuzată de 7 ori, nu a fost asumată, prin conţinut şi prezentare, de candidatul promovat, a fost transmisă în afara emisiunilor declarate de post ca fiind electorale, a avut o durată peste cea maximă permisă în cazul spoturilor electorale şi nu a avut marcajul corespunzător.

În concluzie, maneua respectivă a constituit, în esenţă, un spot electoral, prin care publicului îi era transmis îndemnul de a-l vota pe domnul Traian Băsescu, candidat la alegerile pentru preşedintele României, pentru un nou mandat.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a fost de natură a afecta, în mod semnificativ, reflectarea echitabilă a campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a-şi exercita dreptul la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul serviciilor de programe difuzate de post.

În consecinţă, postul ETNO TV a încălcat regulile de desfăşurare a campaniei electorale reglementate de legislaţia audiovizuală, transmiţând o melodie care a constituit, în mod implicit, un spot electoral, prin care publicul era îndemnat să voteze un anumit candidat.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea dispoziţiilor referitoare la campania electorală, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2009 pentru postul ETNO TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. C.U.I. 14665390
Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ETNO TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1020/30.11.2009 privind amendarea cu 5.000 de lei a radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ETNO TV cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, întrucât în zilele de 28 şi 29 noiembrie 2009 a difuzat o melodie al cărei conţinut a avut un caracter explicit electoral, prin care publicul era îndemnat să voteze un anumit candidat.

Această melodie, care a constituit în mod implicit un spot electoral, nu a fost asumată de candidatul promovat şi a fost transmisă în alte emisiuni decât cele cu caracter electoral, fapt ce contravine regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.