Decizia nr. 1019 din 17.11.2008

17.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA SA
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, C.U.I. 14080700
Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
BUCUREŞTI,Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2,mezanin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunile « Culise », difuzată în data de 15.11.2008, şi « Ediţie specială », difuzată în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2008, de postul de televiziune Realitatea TV.

Postul REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA SA (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.1/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.1/17.02.2005).

Membrii Consiliului au vizionat emisiunile şi au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi pe cele ale art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 792 din 30 septembrie 2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Conform art. 2 alin. (2), « accesul candidaţilor şi reprezentanţilor competitorilor electorali la serviciile private de radio şi de televiziune poate avea loc numai în emisiunile electorale definite la art. 8 ».

Potrivit art. 9 alin. (1), în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile de promovare şi de dezbatere, prevăzute la art. 8.

Postul de televiziune REALITATEA TV a transmis, în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2008, mai multe emisiuni care nu au avut caracter electoral, în care au fost promovaţi candidaţi la alegerile parlamentare ce se vor desfăşura pe data de 30 noiembrie 2008.

Astfel, radiodifuzorul a difuzat, în ziua de 15 noiembrie 2008, începând cu ora 13.34, emisiunea « Culise », cu o durată de 22 de minute, în care a fost reflectată campania « România prinde rădăcini », desfăşurată pe parcursul a patru zile în judeţele din Moldova. Deşi scopul emisiunii era de a prezenta detalii cu privire la campania enunţată, postul REALITATEA TV a prezentat şi câţiva oameni politici, candidaţi la alegerile parlamentare, pe care i-a promovat într-o emisiune care nu avea caracter electoral.

În acest sens, au fost prezentate înregistrări cu premierul Călin Popescu Tăriceanu - candidat PNL, precum şi cu doamnele Ecaterina Andronescu - candidat PSD+PC şi Raluca Turcan - candidat PD-L.

Membrii Consiliului au considerat că, deşi titlul emisiunii propunea prezentarea unui reportaj din culisele filmărilor la campania « România prinde rădăcini », în care ar fi trebuit să apară cu predilecţie personalul tehnic al postului REALITATEA TV, conţinutul acesteia a constituit, în fapt, o formă de promovare a celor trei candidaţi la alegerile parlamentare, deşi emisiunea nu era una de promovare electorală şi nici de dezbatere electorală.

Consiliul a apreciat că apariţia într-o astfel de emisiune a acestor candidaţi nu a avut nicio justificare, cu atât mai mult cu cât nu au mai fost prezentate şi alte persoane implicate în acţiunea care era subiect al emisiunii, fiind vorba, în fapt, despre o promovare pozitivă a celor trei candidaţi.

În seara aceleaşi zile, în intervalul orar 21.35-22.41, postul REALITATEA TV a difuzat o « Ediţie specială », anunţată ca atare de Mihai Tatulici, în finalul emisiunii « Alege premierul », ediţie care a avut ca subiect tragedia de la mina Petrila şi, ulterior, incidentele de la stadionul Ghencea. Emisiunea nu a avut caracter electoral şi a constat într-o dezbatere în studio, unde a fost prezent d-nul Marius Marinescu - candidat PSD+PC, precum şi domnii Petru Dandea - lider ALFA şi Eugen Chelemen - jurnalist. Pe parcursul emisiunii, d-nul Marius Marinescu a avut mai multe intervenţii.

De asemenea, a fost luat un interviu telefonic şi d-nei Maria Iacob Ridzi, deputat în Parlamentul European şi candidat PD-L la alegerile parlamentare, în legătură cu cazul Petrila. D-na Ridzi a intervenit telefonic şi într-o emisiune « Ediţie specială » din ziua de 16 noiembrie 2008, în legătură cu acelaşi subiect, declarând, după ce a transmis condoleanţe rudelor minerilor decedaţi la mina Petrila, următoarele : « Va trebui să ajutăm toate persoanele care au suferit din această cauză... Voi lupta pentru ca aceasta să se întâmple, anume să se facă o anchetă foarte riguroasă şi cei vinovaţi să plătescă. »

Membrii Consiliului au apreciat că prezenţa în studio a domnului Marius Marinescu, precum şi intervenţiile telefonice ale doamnei Ridzi au avut un caracter de promovare electorală a unor candidaţi în emisiuni care nu au avut caracter electoral, fapt ce contravine prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale raportate la cele ale art. 8 din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile electorale de promovare – în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală, şi emisiunile electorale de dezbatere – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi altor invitaţi.

Aceste prevederi legale au ca scop principal desfăşurarea campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii în cadrul programelor audiovizuale.

Membrii Consiliului au apreciat că, o astfel de abordare, a fost de natură să încalce principiile statuate la art. 3 din Decizia nr. 792/2008, principii potrivit cărora emisiunile care au loc în perioada derulării campaniei electorale trebuie să se desfăşoare în mod echitabil, echilibrat şi cu imparţialitate, pentru a se asigura tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali condiţii egale de exprimare.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 20 din Decizia 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA SA pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în mai multe emisiuni difuzate în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2008, au apărut candidaţi la alegerile parlamentare în alte emisiuni decât cele de promovare electorală sau de dezbatere electorală, fapt ce contravine prevederilor art. 2 şi art. 9 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile electorale de promovare, precum şi în emisiunile electorale de dezbatere."