Decizia nr. 1016 din 30.11.2009

30.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
cu sediul în str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI CUI R : 12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la emisiunea „Alege Naşul” difuzată în ziua de 26 noiembrie 2009, de către postul de televiziune B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării materialului înregistrat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2, 3, 11 şi 27 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului :

  • art. 2 : „Ori de câte ori copilul este subiect al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia să respecte principiul interesului superior al acestuia.”
  • art. 3 : „Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.”
  • art. 11 : „Radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.”
  • art. 27 alin. (2) : „Avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.”

În fapt, în ziua de 26 noiembrie 2009, postul de televiziune B1 TV a transmis, în direct, emisiunea „Alege Naşul” prezentată de dl. Radu Moraru. Invitaţii emisiunii au fost domnii Ion Cristoiu – analist politic, Adrian Ştefan Iuraşcu – martor la evenimentul filmat, Paul Agarici – fotograf, iar prin telefon, a intervenit dl. Mircea Moldovan – regizor de film.

În cadrul emisiunii au fost prezentate imagini înregistrate în timpul unei manifestări electorale din toamna anului 2004, imagini în care se presupune că dl. Traian Băsescu ar fi lovit un copil. Materialul respectiv a fost preluat din ziarul „Gardianul”.

Pe parcursul emisiunii, imaginile cu materialul filmat au fost reluate de 16 ori.

Aceleaşi imagini cu copilul presupus agresat au fost difuzate şi în data de 27 noiembrie 2009, la ora 14.12, în emisiunea „Evenimentele zilei”. Prin difuzarea acestui material, radiodifuzorul nu a respectat dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime.

Vizionând înregistrarea emisiunilor respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, în mod repetat, şi cu o insistenţă nejustificată, filmul în care era prezentat presupusul incident din timpul campaniei prezidenţiale din anul 2004 a d-lui Traian Băsescu, incident în care a fost implicat un copil.

Consiliul a apreciat că expunerea prelungită a imaginilor în care copilul era identificabil, imaginile fiind difuzate în clar, fără blurare, a fost de natură să afecteze starea sănătăţii psiho-emoţionale a acestuia, prejudiciindu-i astfel dreptul la imagine şi viaţă privată.

O astfel de abordare a condus la încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prevederi potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia ca, prin difuzarea serviciilor de programe, să asigure informarea publicului cu privire la respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Or, în această situaţie, informarea telespectatorilor s-a făcut cu încălcarea gravă a drepturilor copilului care a apărut în imagini şi a cărui expunere publică a fost de natură să îl prejudicieze.

Una din obligaţiile importante ce revine radiodifuzorilor este respectarea principiului interesului superior al copilului, prevăzut de art. 2 din Codul audiovizualului, principiu pe care postul B1 TV nu l-a respectat.

De asemenea, cele două emisiuni menţionate au fost difuzate şi cu încălcarea gravă a dispoziţiilor art. 3 din Codul audiovizualului, care reglementează dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.

În acest sens, Consiliul a constatat că prin difuzarea repetată a imaginilor cu presupusa agresare a minorului, repetare care nu servea niciunui interes justificat, imaginea publică a acestuia şi, implicit, viaţa sa privată au fost grav afectate.

Acest demers jurnalistic a fost de natură să aibă şi un impact emoţional negativ asupra publicului telespectator, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Faţă de modul în care s-au desfăşurat cele două emisiuni din 26 noiembrie şi, respectiv 27 noiembrie 2009, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat grav dispoziţiile art. 11 din Codul audiovizualului, potrivit cărora acesta avea obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în aceste emisiuni de televiziune să nu fie expus niciunui risc fizic, psihic ori moral care putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni. Or, radiodifuzorul nu numai că nu a luat astfel de măsuri, ci a contribuit la desfăşurarea acestora în afara cadrului legal care îl obliga să asigure protecţia acestui minor.

Mai mult decât atât, legiuitorul român a prevăzut la art. 22 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, interzicerea oricărei acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

Conform alin. (5) al articolului 22 din actul normativ invocat, Consiliul Naţional al Audiovizualului monitorizează modul de derulare a programelor audiovizuale, astfel încât să se asigure protecţia şi garantarea dreptului la imagine, viaţă privată şi de familie.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 26/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002, pentru postul de televiziune B1 TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2, 3, 11 şi 27 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI CUI R : 12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1016/30.11.2009 privind amendarea cu suma de 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L., pentru postul B1 TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în cadrul emisiunilor „Alege Naşul” din 26 noiembrie 2009 şi „Evenimentele zilei” din 27 noiembrie 2009, radiodifuzorul a difuzat, cu o insistenţă nejustificată, un material filmat, în care era prezentat presupusul incident din timpul campaniei prezidenţiale din anul 2004 a d-lui Traian Băsescu, incident în care a fost implicat un copil.

Difuzarea repetată a imaginilor cu minorul presupus agresat au fost de natură să încalce dreptul copilului la protejarea vieţii sale private şi a imaginii şi să aibă un impact emoţional negativ asupra publicului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.