Decizia nr. 1015 din 30.11.2009

30.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de ştiri şi dezbateri, difuzate în perioada 26-28 noiembrie 2009, de către postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ale art. 2, 3, 11 şi 27 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului :

„Art. 2 - Ori de câte ori copilul este subiect al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia să respecte principiul interesului superior al acestuia.

Art. 3 - Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.

Art. 11 - Radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.

Art. 27- (2) Avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.

În fapt, postul de televiziune Antena 3, a difuzat, în intervalul 26- 28 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbateri şi ştiri, un film privind un incident, care se pare că s-ar fi petrecut la Ploieşti, la un miting electoral din campania pentru alegerea Preşedintelui din 2004, film în care, domnul Traian Băsescu pare a lovi un minor. Imaginile prezentate în mod repetat, surprind momentul în care, Preşedintele Traian Băsescu, aflat pe o scenă, s-a aplecat către o doamnă aflată în faţa scenei, apoi a lovit cu palma peste faţă un copil.

Potrivit raportului de monitorizare, în data de 26.11.2009, în cadrul emisiunii „Ştirea zilei”, - prezentată de Gabriela Vrânceanu Firea, au participat, în calitate de invitat, Ion Iliescu, Preşedinte de onoare al PSD, iar prin telefon, a intrat în legătură directă şi Crin Antonescu, Preşedintele PNL.

În cadrul emisiunii, Gabriela Vrânceanu Firea a făcut următoarea introducere : Vrem să prezentăm în premieră şi să vă rugăm şi pe dumneavoastră să vă exprimaţi o opinie, un filmuleţ care a apărut în această seară, pe site-ul Gardianul.ro, care relevă faptul că Preşedintele în funcţie, Traian Băsescu, a lovit un băiat, atunci când în 2004 a spus că votează cu dumneavoastră.

Iniţial, filmul a fost prezentat cu sonor, apoi, ecranul a fost splitat, iar filmul a fost reluat pe tot parcursul emisiunii, fără ca faţa băiatului să fie blurată.

De asemenea, în emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată în seara aceleiaşi zile, sub titlul : Băsescu loveşte un copil cu pumnul, s-a prezentat şi s-a comentat scena în care domnul Traian Băsescu pare a lovi copilul. Imaginile nu au fost blurate.

Potivit raportului de monitorizare, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri difuzate de postul de televiziune Antena 3 în data de 27.11.2009, filmul a fost difuzat în mod repetat.

Astfel, în emisiunea de ştiri de la ora 07:00, a fost prezentată ştirea : Băsescu şi legea pumnului

Prezentatoarea : Gest şocant al Preşedintelui Traian Băsescu la un miting electoral din 2004, candidatul Traian Băsescu a lovit un copil, care, se pare, îşi exprimase susţinerea pentru Ion Iliescu. În apărarea sa, Traian Băsescu a ieşit azi-noapte cu o declaraţie, susţinând că nu a bătut niciodată vreun copil....

Pe toată durata ştirii, s-a difuzat, în mod repetat, scena în care domnul Traian Băsescu pare a lovi copilul. Chipul copilului nu a fost blurat.

Subiectul, însoţit de imagini neblurate, a fost reluat sub diverse forme, în ediţiile informative transmise de post la orele 08:00, 09:00, 10:00 şi 11:00.

De asemenea, în emisiunea „News Magazine”, în intervalul orar : 10:12-10:55, întreaga dezbatere s-a axat pe scena în care Preşedintele Traian Băsescu pare a lovi copilul. Ecranul a fost splitat, iar în partea din stânga au fost difuzate, în mod repetat, imaginile, fără a fi blurate. În emisiune s-a făcut referire la numele şi vârsta copilului.

Theodora Bertzi : (...) aş mai vrea să vă spun depre acest copil că este un copil de 15 ani acuma şi trăieşte în Italia şi este mort de frică împreună cu maică-sa de ce i se poate întâmpla (...).
Doru Frunzulică : Din câte am înţeles eu, la OTV, azi-noapte, copilul care se numeşte Marius Istrăţoiu şi care, într-adevăr, are 15 ani (...).

Partea a doua a emisiunii, reper orar : 11:10-11.58 a tratat aceeaşi temă. Ecranul a fost splitat şi s-au reluat, pe tot parcursul emisiunii, imaginile cu scena de la Ploieşti, fără a fi blurat chipul minorului. Emisiunea „Ediţia de prânz”, intervalul orar : 13.15-13.58, a tratat acelaşi subiect. Titlurile afişate pe ecran au fost : „Campanie cu pumnul”, „Pumnul din campanie”. Ecranul a fost splitat în două, în partea din stânga s-au reluat, în mod repetat, imaginile în care Preşedintele Băsescu se pare că lovea un copil, fără ca faţa acestuia să fie blurată.

În cadrul emisiunii „La ordinea zilei”, difuzată în data de 27 noiembrie 2009, în intervalul orar : 16:00-17.59, a fost difuzat, la începutul emisiunii, un fragment, preluat de la OTV, în care băiatul a afirmat că imaginile sunt reale.

Pe parcursul întregii emisiuni au fost prezentate, fără a fi blurate, imaginile cu minorul ce pare a fi lovit de domnul Traian Băsescu.

Emisiunea Ştirea zilei, din data de 27 noiembrie 2009 a tratat, în prima parte, acelaşi subiect. Invitaţi în platou au fost : doamna Lavinia Şandru- Preşedinte PIN, doamna Mariana Câmpeanu-PNL, domnul Constantin Rădoacă- regizorul mitingului Alianţei D.A. din 2004, doamna Cecilia Gheorghe, mătuşa băiatului. Prin telefon au intervenit : domnii Corneliu Vadim Tudor, Preşedinte PRM, Sever Voinescu, purtător de cuvânt al candidatului Traian Băsescu, Marin Ivaşcu, martor, doamna Silvia Istrăţoiu, mama băiatului. Titlul afişat pe ecran a fost : Mărturia unui martor ocular.

Pe parcursul emisiunii a fost difuzat pe ecran splitat filmul în care domnul Traian Băsescu pare să îl lovească pe copil, chipul acestuia fiind încercuit. În emisiune, a intrat în direct, prin telefon, Silvia Istrăţoiu, mama băiatului, care a spus că acesta e traumatizat, îi este frică să meargă la şcoală, iar ea are atacuri de panică.

Postul Antena 3 a continuat să difuzeze şi în data de 28.11.2009, ştiri şi dezbateri despre „incidentul de la Ploieşti”, reluând imaginile în care, deşi uneori chipul copilului este blurat, totuşi, se poate distinge.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că difuzarea continuă a acestui material în care copilul poate fi identifcat, pe parcursul mai multor emisiuni, precum şi aducerea la cunoştinţa publicului a numelui copilului, s-au făcut cu încălcarea normelor privind protecţia drepturilor minorului, în special a principiului respectării interesului superior al copilului şi dreptului acestuia la imagine.

De asemenea, Consiliul a constatat că difuzarea repetată a imaginilor a fost de natură a crea un impact emoţional negativ publicului telespectator, reluarea permanentă a imaginilor neavând nicio justificare în planul dreptului la informare a publicului.

Acelaşi impact emoţional negativ l-a avut difuzarea materialului şi asupra minorului şi a rudelor sale, afectându-le, totodată, dreptul la imagine şi viaţă privată.

Consiliul a apreciat că prin difuzarea acestor imagini şi a unor comentarii referitoare la minor sau la familia acestuia, radiodifuzorul a expus copilul unor riscuri fizice, psihice ori morale care ar putea decurge din realizarea emisiunilor, fapt ce contravine obligaţiilor stabilite în sarcina sa de dispoziţiile Codului Audiovizualului.

În egală măsură, difuzarea imaginilor s-a făcut cu încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale copilului, drepturi ce nu sunt protejate doar de reglementările audiovizuale.

Potrivit legislaţiei în domeniul drepturilor copilului, în speţă, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

Conform alin. (5) al articolului 22 din acest act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului monitorizează modul de derulare a programelor audiovizuale, astfel încât să se asigure protecţia şi garantarea dreptului la imagine, viaţă privată şi de familie.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că postul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005, pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ale art. 2, 3, 11 şi 27 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ANTENA 3 S.A. C.U.I. R15971591
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1015/30.11.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri din 26 şi 27 noiembrie 2009, radiodifuzorul a difuzat, cu o insistenţă nejustificată, filmul în care era prezentat presupusul incident din timpul campaniei prezidenţiale din 2004 a d-lui Traian Băsescu, incident în care era implicat un copil.

Difuzarea repetată a imaginilor, precum şi prezentarea altor elemente de identificare a minorului presupus agresat au fost de natură să încalce dreptul copilului la protejarea vieţii sale private şi a imaginii şi să aibă un impact emoţional negativ asupra publicului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.