Decizia nr. 1015 din 13.11.2008

13.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CTV MEDIA S.R.L.
Hotel Parc, etaj 14, MAMAIA, Jud. Constanţa

pentru postul de televiziune CTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 31 octombrie - 09 noiembrie 2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerile în Camera Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune CTV.

Postul de televiziune CTV aparţine S.C. CTV MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 385.1/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1343.0/23.10.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Conform art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 792/2008 :

“Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul de televiziune CTV a transmis informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale partidelor politice aflate în competiţie electorală pentru alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008.

Consiliul a apreciat că aceste informaţii nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PNL au apărut de 27 de ori, cei ai PD-L de 5 ori, cei ai PRM de 3 ori, cei ai PSD-PC de 2 ori şi cei ai UDTTMR o dată.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia nr. 792/ 2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. CTV MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune CTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul SC CTV Media SRL, pentru postul CTV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul CTV cu somaţie publică, cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 31 octombrie - 09 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor şi competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul CTV nu a transmis în mod imparţial informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor implicate în alegerile parlamentare, în sensul că reprezentanţii PNL au apărut de 27 de ori, cei ai PD-L de 5 ori, cei ai PRM de 3 ori, cei ai PSD-PC de 2 ori şi cei ai UDTTMR o dată, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalte formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine prevederilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.