Decizia nr. 1013 din 30.11.2009

30.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat cele 15 sesizări primite atât de la diferite persoane, cât şi de la instituţii ale statului, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea « Dan Diaconescu Direct », difuzată în 26.11.2009 de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând emisiunea, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2, 3, 10, 11 şi 27 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare raportate la art. 2 alin. (1) şi art. 22 alin. (1, 2 şi 5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului :

art. 2 - Ori de câte ori copilul este subiect al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia să respecte principiul interesului superior al acestuia.

art. 3 - Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.

art. 10 - Interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depăşesc puterea lui de judecată.

art. 11 - Radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.

art. 27 alin. (2) - Avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.

Conform dispoziţiilor din Legea nr. 272/2004 :

art. 2 (1) - Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

art. 22 (1 -) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.

(2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

(5) Consiliul Naţional al Audiovizualului monitorizează modul de derulare a programelor audiovizuale, astfel încât să se asigure protecţia şi garantarea dreptului copilului prevăzut la alin. (1).

Postul de televiziune OTV a difuzat în ziua de 26 noiembrie 2009, începând cu ora 21:07, emisiunea « Dan Diaconescu Direct », în cadrul căreia a avut loc şi o dezbatere cu titlul : „Traian Băsescu loveşte un copil în plină campanie electorală”.

Prezentăm, în succesiunea temporală care rezultă din raportul de monitorizare, modul în care s-a derulat această parte a emisiunii, cu invitaţii care au participat în studio sau care au intervenit telefonic :

"Lavinia Şandru, preşedinte PIN. Titlul de pe ecran : „Lavinia Şandru : Traian Băsescu loveşte un copil în plină campanie electorală”.

Se prezintă prima oară filmul cu dl. Traian Băsescu. Filmul durează 13 secunde şi îl prezintă pe dl. Traian Băsescu la Ploieşti, în campania din 2004.Traian Băsescu este pe o scenă şi în faţa lui sunt susţinătorii. O femeie îi dă un memoriu, dl. Băsescu îl ia şi apoi loveşte un copil care se afla alături de femeie. Dl. Traian Băsescu portă o canadiană portocalie, femeia o canadiană roşie şi copilul are un hanorac cu glugă.

Lavinia Şandru crede că filmul e adevărat.

Emisiunea continuă”, până la 23:25, cu Maria Dragomiroiu şi invitaţii acesteia, pe ecran fiind afişat : „Maria Dragomiroiu sărbătoreşte împreună cu prietenii 30 de ani de carieră".

După aceea, titlul de pe ecran se schimbă : „L-am găsit pe copilul bătut de Traian Băsescu”. Dl. Dan Diaconescu anunţă acest lucru şi în partea dreaptă, sus, a ecranului sunt imagini de la sediul de campanie al d-lui Traian Băsescu.

Sunt invitaţi în studio domnii Tiberiu Lovin, jurnalist şi William Brânză, deputat PD-L. Se discută despre veridicitatea filmului. Cei doi sunt de acord că filmul e trucat.

Se difuzează filmul, care e reluat de 12 ori, fără sonor.

Ulterior, se reia filmul de 10 ori, fără sonor.

Declaraţia d-lui Traian Băsescu, direct, de la sediul său de campanie. Se revine la invitaţii din studio şi la discuţia despre film.

Titlul de pe ecran se schimbă : „Credeţi că filmul cu Traian Băsescu şi copilul este trucat sau nu ?”

În plan secund, stânga, e reluat filmul, de 7 ori, fără sonor.

Intervine telefonic d-na Ana Ghiţă, martoră la incident.

Se reia filmul pentru a se vedea unde e poziţionată femeia. Este cea care îi dă memoriul d-lui Traian Băsescu. Ea neagă că s-ar fi întâmplat ceva.

Filmul e redifuzat în stânga ecranului (de 5 ori).

Dl. Dan Diaconescu cere ca filmul să fie difuzat pe ecran mare, pentru a depista femeia. Filmul se derulează non stop, timp de aproximativ 7 minute.

Filmul a fost redifuzat şi s-au făcut stop cadre pentru a se analiza mişcările d-lui Traian Băsescu.

Cei doi invitaţi au părăsit studioul şi a venit Oana Zăvoranu. Dl. Dan Diaconescu i-a propus să vadă filmul cu dl. Traian Băsescu. I-a arătat filmul, cu explicaţii pe stop cadre.

Ulterior, au venit în studio domnii Iuraşcu, de la Forţa Civică, unul dintre personajele care apare în film, şi Paul Agarici, fotograf, de asemenea prezent la incident.

Se reia filmul pe ecranul mare. Dl. Paul Agarici a încercat să demonstreze că filmul e trucat, luîndu-se frame cu frame.

Intervine telefonic d-na Cecilia Gheorghe, mătuşa copilului. Titlul de pe ecran : ”Specialiştii şi martorii analizează cazul lui Traian Băsescu şi al copilului”.

Cecilia susţine că filmul este adevărat. Se reia filmul.

Dl. Dan Diaconescu a arătat poza copilului, Bogdan, 15 ani. Poza a rămas pe ecran în timpul discuţiilor.

Dezbaterea a continuat între mătuşa copilului, dl. Dan Diaconescu şi cei doi martori la incident.

Dl. Cătălin Stavri, jurnalist, a intervenit telefonic. Titlu : „L-am găsit pe copilul din film, este Bogdan Istrăţoiu, are 15 ani şi locuieşte în Italia”. Jurnalistul susţine că i-a luat un interviu telefonic băiatului şi acesta a recunoscut că dl. Băsescu l-a împins."

Membrii Consiliului au urmărit filmul derulării acestei părţi a emisiunii şi au constatat că, pe parcursul acesteia, radiodifuzorul a difuzat, în mod repetat, cu o insistenţă nejustificată, aproape absurdă, filmul de 13 secunde în care era prezentat presupusul incident din timpul campaniei prezidenţiale din anul 2004 a d-lui Traian Băsescu, incident în care a fost implicat un copil.

Consiliul a apreciat că expunerea prelungită a imaginilor cu copilul presupus agresat, postarea pe ecran a unei fotografii actuale a acestuia, precum şi prezentarea altor elemente care au permis identificarea acestuia au fost de natură să afecteze starea sănătăţii psiho-emoţionale a acestuia.

O astfel de abordare a condus la încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prevederi potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia ca, prin difuzarea serviciilor de programe, sa asigure informarea publicului cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Or, în această situaţie, informarea telespectatorilor s-a făcut cu încălcarea gravă a drepturilor copilului care a apărut în imagini şi a cărui expunere publică a fost de natură să îl prejudicieze.

Una din obligaţiile importante ce revine radiodifuzorilor este respectarea principiului interesului superior al copilului, prevăzut de art. 2 din Codul audiovizualului, principiu de care postul OTV nu a ţinut cont pe parcursul difuzării emisiunii « Dan Diaconescu Direct » din 26 noiembrie 2009.

De asemenea, emisiunea în discuţie s-a difuzat şi cu încălcarea gravă a dispoziţiilor art. 3 din Codul audiovizualului. Astfel, în condiţiile în care prevederea invocată reglementează dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale, Consiliul a constatat că prin difuzarea repetată a imaginilor cu presupusa agresare a minorului, repetare care nu servea niciunui interes justificat, imaginea publică a acestuia şi, implicit, viaţa sa privată au fost grav afectate.

Sub un alt aspect, acest demers jurnalistic a fost de natură să aibă şi un impact emoţional negativ asupra publicului telespectator, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Codul audiovizualului.

În afară de aspectele legate de difuzarea repetată a filmului de 13 secunde cu presupusa agresare a copilului, Consiliul a constatat că postul OTV a postat poza actuală a copilului pe un ecran aflat în studio, i-a prezentat datele de identificare şi a difuzat, în direct, intervenţia telefonică a acestuia, transformată, ulterior, într-o adevărată anchetă de către cei din studio, cu deosebire de către dl. Dan Diaconescu.

Redăm din raportul de monitorizare fragmente din intervenţia telefonică a minorului şi discuţiile purtate cu acesta :

Bogdan Istrăţioiu : Am intrat în legătură astă seară, pentru că nu mai suportam, m-a înţepat foarte rău inima, când auzeam că sunt handicapat şi că se auzeau numai chestii urâte la adresa mea, mă durea inima şi plângeam încontinu şi m-am gândit, nu mai pot, nu mai suport. Maică-mea a zis, mamă, nu te băga.
Dan Diaconescu : Dar, nu păreţi agresat psihic, cum zicea mătuşa dvs, sau speriat, ameninţat.
Bogdan Istrăţioiu : Domne, speriat am fost, când am văzut 3000 de telefoane..Nu i-am răspuns mătuşii la telefon, pentru că imi era teamă, îmi pierdusem toate cuvintele, eram speriat, nu mai ştiam ce se întâmplă cu mine. Vreau să mai spun câteva cuvinte. În primul rând, eu nu vreau să am probleme.
Dan Diaconescu : Cu cine să aveţi probleme ?
Bogdan Istrăţioiu : Să mă caute pe mine lumea acasă, cine ştie, chiar nu..
Cecilia : Stai liniştit Bogdan, chiar nu ţi se va întâmpla nimic... Îl liniştesc domnule, pentru că a fost ameninţat, copilul ăsta.
Bogdan Istrăţioiu : Sunt ameninţat pentru o singură chestie..
Dan Diaconescu : Mai e o problemă de nuanţă. Sigur că puştiul vorbeşte ceea ce aţi spus dvs până acuma, dar să nu fie cumva pus de dvs să facă această declaraţie. Bogdan Istrăţioiu : Domnu Diaconescu, eu în acest moment sunt disperat, pentru că eu când am văzut..m-a sunat o prietenă.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi copilul de 15 ani a intervenit telefonic în emisiune cu un anume scop, respectiv pentru a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu unele afirmaţii depreciative referitoare la persoana lui, pe care a dorit să le dezmintă, moderatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, i-a pus întrebări nu numai cu privire la incidentul în sine, dar şi cu privire la viaţa sa de familie. Moderatorul a încercat să contruiască, ad-hoc o anchetă jurnalistică, deşi un astfel de demers ar trebui să fie, sub aspect temporal, anterior momentului difuzării lui.

Din punct de vedere jurnalistic, o intervenţie telefonică s-a transformat, practic, în interogatoriu, derulat la o oră târzie din noapte (intervalul 02.00 - 03.00), iar copilul a fost implicat într-o discuţie care, pe alocuri, depăşea puterea lui de judecată.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Bogdan Istrăţioiu : E ora 2 şi jumătate, domnu Diaconescu. Discuţia se continuă cu un dialog între Bogdan şi Dan Diaconescu, care îi pune întrebări legate de momentul lovirii.
Bogdan Istrăţioiu : Vă cer să nu mă mai debusolaţi la această oră, pentru că sunt foarte, foarte stresat."
(...)
« Bogdan Istrăţioiu : Domnu Dan, este ora 3, eu mâine v-am spus, mă duc la şcoală, eu nu mai pot sta foarte mult în telefon...nu ştiu cum să vă spun, dar pe mine chiar m-a deranjat chestia asta. »

Potrivit prevederilor art. 10 din Codul audiovizualului, interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depăşesc puterea lui de judecată.

Consiliul a considerat că o astfel de abordare a fost de natură să lezeze interesele minorului, care a fost realmente « asaltat » cu întrebări de către moderator şi, pe alocuri, de cei prezenţi în studio, cu o insistenţă care putea constitui o veritabilă agresiune psihică asupra acestuia. Dl. Dan Diaconescu nu a dat dovadă de responsabilitate atunci când, la o oră înaintată din noapte, insista cu întrebări, pe alocuri tendenţioase, să smulgă declaraţii de la un copil obosit, surescitat, luat prin surprindere de evenimente care l-au afectat prin amploarea lor.

Faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea « Dan Diaconescu Direct » din 26 noiembrie 2009, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat grav dispoziţiile art. 11 din Codul audiovizualului, potrivit cărora acesta avea obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în această emisiune de televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care putea decurge din realizarea respectivei emisiuni. Or, radiodifuzorul nu numai că nu a luat astfel de măsuri, dar a consimţit şi a contribuit la desfăşurarea acesteia în afara cadrului legal care îl obliga să asigure protecţia acestui minor.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior, în mod repetat, pentru încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, precum şi a celor referitoare la informarea publicului cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2, 3, 10, 11 şi 27 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare raportate la art. 2 alin. (1) şi art. 22 alin. (1, 2 şi 5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1013/30.11.2009 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă de 20.000 lei, întrucât în emisiunea « Dan Diaconescu Direct » din 26 noiembrie 2009, radiodifuzorul a difuzat, cu o insistenţă nejustificată, filmul în care era prezentat presupusul incident din timpul campaniei prezidenţiale din anul 2004 a d-lui Traian Băsescu, incident în care a fost implicat un copil.

Difuzarea repetată a imaginilor, postarea pe ecran a unei fotografii actuale a minorului presupus agresat, precum şi prezentarea altor elemente de identificare ale acestuia au fost de natură să încalce dreptul copilului la protejarea vieţii sale private şi a imaginii şi să aibă un impact emoţional negativ asupra publicului.

Considerându-se lezat de conţinutul emisiunii, minorul a intervenit telefonic pentru a-şi exprima punctul de vedere, context în care moderatorul emisiunii a ajuns să îl interogheze, la o oră târzie din noapte, în legătură cu probleme legate de viaţa de familie care nu aveau nicio legătură cu presupusul incident."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.