Decizia nr. 1012 din 26.11.2009

26.11.2009


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind spotul publicitar de promovare a VINULUI de HRUBĂ, difuzat de posturile de radio şi de televiziune.

Redăm conţinutul celor două variante, astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare :

Spotul radio :

Voce bărbat 1 : Eram odată în focurile pasiunii cu amanta la mine acasă. În timp ce o sărutam pe gât se-ncolăcea de plăcere peste mine. Ne giugiuleam, amoroasă îmi deschidea cămaşa, iar eu, la rândul meu, o dezbrăcam pe ea. Şi, tocmai când dorinţa devenise mai mare, am simţit că cineva a intrat în casă. (Sunete : se trage un fermoar, un lichid se toarnă într-un pahar).
Voce bărbat 2 : Şi, te-a prins ?
Voce bărbat 1 : Mai toarnă un pahar de vin dacă vrei şi continuarea. Vin de Hrubă. Vin de poveste.

Spotul TV :

Un bărbat şi o femeie se află într-o încăpere şi încep să se mângâie şi să se sărute. Bărbatul îi descheie bluza. În acest timp, o maşină în care se află soţia se apropie de casă. Femeia deschide uşa apartamentului. Apoi, în imagini apar mai mulţi bărbaţi aflaţi într-o cramă. Între doi dintre bărbaţi se desfăşoară dialogul următor :
- Şi ? Te-a prins ?
- Ia mai băgaţi o sticlă de vin, dacă vreţi şi continuarea.
Voce din off : Vin de hrubă. Vin de poveste.
La finalul spotului publicitar, în prim-plan se află sticla de vin şi o fotografie în care sunt cele două femei şi bărbatul.

Analizând cele două variante ale spotului, Consiliul a constatat că acesta este difuzat, la diferite ore, pe parcursul zilei, cu încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 29 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului prevăd că difuzarea în cadrul serviciilor de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Art. 29 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare prevede că publicitatea şi teleshoppingul se supun cerinţelor şi criteriilor de protecţie a copiilor.

Membrii Consiliului au apreciat că ambele variante ale spotului au conotaţii sexuale, uşor de identificat de copiii care le vizionează sau, după caz, le audiază, pe parcursul zilei, când au acces neîngrădit la programele audiovizuale.

Fiind difuzat la ore accesibile minorilor, spotul poate afecta dezvoltarea mentală sau morală a acestora, fiind vorba despre o publicitate care contravine prevederilor art. 29 din Codul audiovizualului. Consiliul apreciază că spotul de promovare a produsului VIN de HRUBĂ urmează să fie difuzat de radiodifuzori, atât pe posturile de radio, cât şi pe cele de televiziune, într-un interval orar adecvat unei producţii audiovizuale care nu intră în conflict cu normele de protecţie a copiilor.

Sub acest aspect, membrii Consiliului au considerat că, faţă de conţinutul spotului, acesta constituie o producţie audiovizuală ce se încadrează între cele prevăzute la art. 18 din Codul audiovizualului, în speţă, la lit. c), respectiv o producţie audiovizuală interzisă copiilor sub 12 ani. În consecinţă, raportat la dispoziţiile art. 20 din Codul audiovizualului, spoturile vor putea fi difuzate după ora 20.00.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea deîndată în legalitate în privinţa spotului publicitar de promovare a produsului VIN de HRUBĂ transmis de posturile de radio şi de televiziune, în sensul ca acesta să fie difuzat numai după ora 20.00, în scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe.