Decizia nr. 1011 din 26.11.2009

26.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. RADIO M PLUS S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 913/29.10.2009

Către

S.C. RADIO M PLUS S.R.L.,
Piatra Neamţ, Aleea Tiparului nr. 14, jud. Neamţ,
CUI 12530922

Întrunit în sedinţa publică din data de 26 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. RADIO M PLUS S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 913/29.10.2009 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând argumentele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei pentru următoarele considerente :

Cu privire la conţinutul deciziei contestate, radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avute în vedere la aplicarea sancţiunii, ci, dimpotrivă, recunoaşte săvărşirea faptei, dar invocă situaţia financiară care nu i-ar permite achitarea amenzii, fapt ce nu poate să atragă ca o consecinţă revocarea deciziei contestate.

Faptul că persoana lezată nu a solicitat dreptul la replică şi s-a adresat direct CNA nu exonerează postul de televiziune de obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars.

Astfel, principiul audiatur et altera pars presupune şi instituie în sarcina radiodifuzorului obligaţia de a prezenta un punct de vedere al persoanei acuzate cu privire la afirmaţiile acuzatoare.

Or, vizionând emisiunea respectivă, membrii Consiliului au constatat că pe parcursul acesteia nu a fost prezentat punctul de vedere al dl. Vinca.

Invocarea lipsei de pregătire juridică a moderatorului emisiunii nu poate constitui o circumstanţă atenuantă pentru justificarea atitudinii acestuia de a nu avea nicio reacţie din care să rezulte intenţia de a clarifica aspectele invocate de invitatul emisiunii şi de a nu admite, în acest context, folosirea unor termeni denigratori la adresa dlui Vinca.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui radiodifuzor, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale în materia demnităţii şi a dreptului la propria imagine ale persoanei şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de radiodifuzori, indiferent de situaţia financiară a acestora. În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.