Decizia nr. 1009 din 26.11.2009

26.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 945/12.11.2009

S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.,
Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 12-16, sector 3

Întrunit în sedinţa publică din data de 26 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 945/12.11.2009 prin care această societate, ce deţine postul TARAF TV, a fost sancţionată cu somaţie publică, pentru încălcarea prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând motivele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au constatat că radidifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avute în vedere la aplicarea sancţiunii, motivele invocate constituind simple aprecieri nesusţinute şi care nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.