Decizia nr. 1006 din 25.11.2009

25.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea Deciziei nr. 953/17.11.2009

Către,

S.C. TELE M S.A.,
cu sediul în Iaşi, sos. Codrescu nr. 6, jud. Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. TELE M S.A., înregistrată la CNA sub nr. 16818/17.11.2009, prin care se solicita Consiliului anularea Deciziei C.N.A. nr. 953/17.11.2009, privind adresarea unei somaţii publice postului Tele M Iaşi, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

În urma reanalizării motivelor de fapt care au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare şi ţinând cont de considerentele expuse în contestaţia depusă de S.C. TELE M S.A.,

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 953 din 17.11.2009 privind adresarea unei somaţii publice S.C. TELE M S.A.