Decizia nr. 1002 din 13.11.2008

13.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. IMPACT FM S.R.L.,
pentru postul de radio IMPACT

S.C. IMPACT FM S.R.L.
B-dul Lucian Blaga nr. 35
SATU MARE Jud. Satu Mare

pentru postul de radio IMPACT

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 31.10 - 09.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către postul IMPACT.

Postul de radio IMPACT aparţine S.C. IMPACT FM S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 177.2/12.12.1995, decizia de autorizare iniţială nr. 199.0/17.12.1996, reautorizare nr. 199.1/25.03.2003).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC IMPACT FM SRL a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Decizia 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul IMPACT FM a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală numai a reprezentanţilor PD-L, în timp ce activitatea de campanie electorală a PSD-PC, PNL, UDMR, PRM, PNGCD, PVE sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimetelor electorale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. IMPACT FM S.R.L. pentru postul de radio IMPACT şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul SC Impact FM SRL, pentru postul IMPACT, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio IMPACT cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 31.10-09.11.2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul IMPACT FM a transmis informaţii numai cu privire la activitatea de campanie electorală a PD-L, în timp ce activitatea electorală a PSD-PC, PNL, UDMR, PRM, PNGCD, PVE sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.