Decizia nr. 1001 din 25.11.2009

25.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 17029/24.11.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care postul REALITATEA TV a respectat dispoziţiile Deciziei nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, după încheierea campaniei electorale.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 7 din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României raportat la art. 19 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 7 din Decizia nr. 853/2009, prezentarea de sondaje de opinie cu conţinut electoral este permisă în condiţiile precizate la art. 19 din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă, iar potrivit alin. (5) în ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.

Consiliul a constatat că, pe parcursul zilei de 22 noiembrie 2009, ziua votării, postul REALITATEA TV nu a respectat prevederile invocate. Pe de o parte, postul a făcut trimitere la site-ul său, realitatea.net, unde erau postate on line rezultatele parţiale ale exit-poll-urilor.

Pe de altă parte, prin folosirea metodei eliminării succesive a candidaţilor aflaţi în cursa electorală, postul a făcut cunoscut, implicit, rezultatul preliminar al alegerilor prezidenţiale, înainte de ora 21.00, momentul închiderii urnelor.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, postul REALITATEA TV a difuzat, în ziua de 22.11.2009, emisiuni dedicate alegerilor prezidenţiale. În cadrul emisiunilor, s-au făcut trimiteri la site-ul realitatea.net, în două moduri :

1. La orele 14.50, 18.21 şi 18.39, pe ecran a fost titrat următorul text : "Urmăreşte « Alegeri necenzurat » pe portalul realitatea.net ! Anunţaţi orice incident electoral pe martorocular realitatea.net., Vox publica, telefon : 0212017620."

2. La ora 16.33, în cadrul emisiunii « Deschide lumea », s-a făcut trimitere la site-urile realitatea.net al postului REALITATEA TV şi caţavencu.ro.

Moderatorul Cosmin Prelipceanu a spus : « (…) Puteţi intra pentru a vedea estimările referitoare la rezultatul votului, ceea ce noi la televizor nu avem voie să spunem. »

De asemenea, pe parcursul zilei, au fost difuzate pe croll procente ale prezenţei la vot pe regiuni geografice, precum şi în funcţie de vârstă şi sex, conform datelor culese şi prelucrate de INSOMAR.

Moderatorii au invitat telespectatorii să sune la numărul de telefon Vox publica 0212017620 sau să trimită e-mail-uri la adresa martorocular realitatea.net pentru a sesiza eventualele nereguli în desfăşurarea alegerilor.

Pe parcursul zilei, atât pe croll, cât şi verbal, telespectatorii au fost anunţaţi : « La ora 21.00, imediat după închiderea urnelor, REALITATEA TV va difuza în direct rezultatele exit poll-ului realizat de INSOMAR. »

În aceste condiţii, Consiliul a considerat că modalitatea în care postul REALITATEA TV a făcut trimitere, pe parcursul zilei votării, la site-uri, pentru a se informa în legătură cu rezultatele parţiale ale exit poll-urilor, a constituit o formă de eludare a prevederilor art. 7 din Decizia privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României raportat la art.19 din Legea privind alegerea Preşedintelui României privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestor dispoziţii, în ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării. Cunoscând această normă, postul a prezentat în mod indirect publicului sondaje de opinie făcute la ieşirea de la urne, prin trimitere la site-urile menţionate, unde acestea erau prezentate on line.

Membrii Consiliului au considerat că o astfel de acţiune riscă sa influenţeze electoratul în procesul de votare.

Consiliul a constatat, de asemenea, că postul REALITATEA TV a încălcat grav aceleaşi prevederi atunci când a prezentat publicului telespectator, începând cu ora 20.38 (deci cu o jumătate de oră înainte de ora 21.00), o listă a primilor şase candidaţi consideraţi cu şanse şi a demarat un proces de excludere a trei dintre aceştia, în funcţie de estimările INSOMAR.

Procesul de « eliminare » a fost însoţit de comentarii ale invitaţilor aflaţi în studio. Prin această metodă, au fost conturate rezultatele preliminare ale primului tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României.

Redăm din raportul de monitorizare :

"La ora 20.38, moderatorul Răzvan Dumitrescu a spus :
« O să vedem candidaţii relevanţi pe ecran cu pozele lor - care au contat şi au punctat în această estimare - şi o să vedem, tot aşa, pe parcurs, cum ies ei, pe rând, din cursă. »
Au fost postate fotografiile a şapte candidaţi, iar la ora 20.39, moderatorul a spus :
« Atenţie ! O să vedeţi cine iese. A ieşit deja Gigi Becali, au rămas şase. »

De la această oră, invitaţii din studio s-au referit la candidaţii care au ieşit, succesiv, din cursă, potrivit prezentării grafice şi anunţurilor moderatorului (Kelemen Hunor, C.V. Tudor, Sorin Oprescu).

La ora 20.53, dl. Emil Hurezeanu, prezent în studio, a spus :
« La ultima dezbatere electorală cu cei trei, Geoană a oferit o variantă de guvern după alegerile prezidenţiale, PNL-ului. Crin Antonescu n-a făcut-o. A avut o opţiune deschisă. S-ar putea să fie ăsta un indicator pentru direcţia în care se vor îndrepta voturile celui aflat pe a doua şi a treia poziţie, respectiv, a treia poziţie către unul dintre primii doi. » La ora afişată pe ecran, 21.00, au fost difuzate rezultatele exit poll-ului INSOMAR."

Faţă de modul în care a decurs această parte e emisiunii « Realitatea zilei » din 22.11. 2009, Consiliul a constatat că, prin metoda utilizată, postul REALITATEA TV a prezentat, cu anticipaţie, rezultatul preliminar al primului tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României. Or, acest fapt era interzis de prevederile art. 7 din Decizia nr. 853/2009. Metoda folosită de post, de eliminare succesivă a trei candidaţi din cei şase consideraţi cu şanse, înscrişi în cursa electorală, a condus, implicit, la aflarea acestui rezultat înainte de ora de închidere a urnelor. Or, potrivit legii, un astfel de demers era permis numai după ora închiderii acestora, respectiv, după ora 21.00.

Consiliul a apreciat că, pe parcursul zilei în care a avut loc primul tur de scrutin pentru alegerile prezidenţiale din România, postul REALITATEA TV a adoptat o conduită care a contravenit prevederilor legale specifice campaniei electorale în domeniul audiovizualului.

Pentru toate considerentele, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României raportat la art. 19 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României raportat la art. 19 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti,Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1001/25.11.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă în cuantum de 7.500 lei, întrucât, înainte de închiderea votării, în ziua de 22 noiembrie 2009, a invitat publicul telespectator să acceseze site-uri care prezentau sondaje realizate la ieşirea de la urne, fapt ce contravine prevederilor art. 7 din Decizia nr. 853/2009.

De asemenea, prin folosirea metodei eliminării succesive a candidaţilor aflaţi în cursa electorală, postul a făcut cunoscut, implicit, rezultatul preliminar al alegerilor prezidenţiale, înainte de ora 21.00, momentul închiderii urnelor."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.