Decizia nr. 1000 din 25.11.2009

25.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 906/20.11.2009 cu privire la modul în care postul REALITATEA TV a respectat dispoziţiile Deciziei nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei formulate de Uniunea Democrată Maghiară din România, participările candidatului pentru preşedinţia României din partea formaţiunii UDMR, Kelemen Hunor, în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate de postul de televiziune Realitatea TV în perioada 23.10 –19.11.2009, au fost următoarele :

  • pe data de 4 noiembrie, de la ora 13.15, candidatul pentru preşedinţie din partea Uniunii Democrate Maghiare din România a fost prezent, alături de reprezentanţii altor formaţiuni politice, într-o ediţie specială moderată de Cristina Şincai de la Palatul Parlamentului. În emisiune nu s-au dezbătut teme electorale ci poziţia partidelor politice faţă de votul de investire pentru guvernul Lucian Croitoru.
  • pe data de 4 noiembrie în cadrul emisiunii „Ora de foc”, difuzată de la ora 21.30 şi moderată de Oana Sârbu şi Adrian Ursu, candidatul pentru preşedinţie din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, a fost prezent în studio alături de reprezentanţii Partidului Democrat Liberal, Sulfina Barbu şi Partidului Social Democrat, Ilie Sârbu.
  • pe data de 15 noiembrie în cadrul emisiunii electorale „Drumul către Cotroceni” difuzată de la ora 21.30 şi moderată de Mihai Tatulici, candidatul pentru preşedinţie din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, a fost prezent în studio alături de alţi doi candidaţi pentru preşedinţia României, Sorin Oprescu şi Crin Antonescu.
  • pe data de 18 noiembrie candidatul pentru preşedinţie din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, a intervenit telefonic în cadrul emisiunilor „Realitatea zilei” şi „Ora de foc”, precum şi într-o ediţie specială de la ora 14.00, exprimându-şi nemulţumirea faţă de faptul că dezbaterea finală va avea loc doar între primii trei candidaţi clasaţi în sondaje.
  • emisiunea Fabrica, din data de 20.11.2009, ora 15:00, a cuprins o dezbatere electorală între candidaţii Sorin Oprescu şi Kelemen Hunor, aflat într-un studio din Braşov.

În raportul de monitorizare se menţionează că, în cadrul materialelor de promovare difuzate în direct de postul de televiziune Realitatea TV nu a fost difuzată nicio acţiune de campanie a candidatului pentru preşedinţie din partea UDMR.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că, raportat la mediatizarea sau la prezenţa altor candidaţi sau reprezentanţi ori susţinători ai acestora în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, sesizarea UDMR este îndreptăţită, iar radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor electorale difuzate în perioada monitorizată, reflectarea desfăşurării campaniei cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009. Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Articolul 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României. Or, principiul accesului egal dă dreptul tuturor candidaţilor să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 26¹ din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1000/25.11.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Realitatea TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor electorale difuzate în perioada 23 octombrie-19 noiembrie, campania pentru alegerea în funcţia de Preşedinte al Romăniei nu a fost reflectată cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de legislaţia audiovizuală.

Potrivit reglementărilor în domeniu, accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României, radiodifuzorii având obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie,”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.