Decizia nr. 100 din 21.02.2012

23.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A
 C.U.I. 14080700 cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1,

 pentru postul de televiziune REALITATEA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 februarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 1694 - 1712 şi 1714 din 06.02.2012, nr.1993 şi 2006 din 09.02.2012 şi nr. 2283/14.02.2012 cu privire la emisiunea „Patrimoniul nimănui”, difuzată de postul Realitatea TV în data de 05.02.2012.
 Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit prevederilor invocate :
 ART. 66
 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
 a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
 (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat duminică, 05.02.2012, între orele 16.30-17.56, emisiunea de dezbateri „Patrimoniul nimănui”, o emisiune moderată de domnul Mihai Tatulici. Emisiunea s-a desfăşurat cu menţiunea locului transmisiei, Roşia Montană, în prezenţa unui public numeros, pe o stradă, în faţa unei clădiri cu inscripţia “Aurul Apusenilor- Expoziţia de istorie a mineritului din Roşia Montană”.

Moderatorul emisiunii a prezentat tema discuţiilor după cum urmează : „Suntem în direct, din Roşia Montană, într-o nouă tentativă de a încerca să clarificăm lucruri care sunt latente, confuze şi, din păcate, lipsite de orice tip de acţiune şi de finalizare de ani buni. Pentru această ediţie - pentru că s-au făcut lucrări în Roşia Montană care au pus în valoare un patrimoniu extraordinar- mi-am propus să discutăm despre patrimoniu. Am zis emisiunii “Patrimoniul nimănui” şi mă refer nu numai la aur sau la descoperirile arheologice, ci şi la oameni, şi la case, şi la viaţa lor. Totu-i patrimoniu românesc. Că place sau nu place unora, ăsta-i adevărul, ăsta e patrimoniul României : în primul rând oamenii şi după aia, restul”.

În cadrul emisiunii au participat în calitate de invitaţi :

  • la locul transmisiei din Roşia Montană : conf.dr Alexandru Diaconescu, conf. univ. Vasile Moga, Cosmin Popa - istoric la Institutul Nicolae Iorga, profesor univ. Ioan Opriş, specialist în muzeologie, Eugen Furdui –primarul localităţii Roşia Montană. Despre cei patru specialişti, moderatorul a menţionat că au fost implicaţi, într-o formă sau alta, în cercetarea arheologică de la Roşia Montană.
  • în studioul din Cluj : Ioan Piso –profesor ;
  • în studioul din Bucureşti : academician Alexandru Vulpe, Mircea Babeş – profesor, Ştefan Bâlici – lector dr. arhitect, Sergiu Nistor - arhitect, preşedintele ICOMOS.

Prin legătură telefonică şi-au exprimat opiniile academicianul Răzvan Theodorescu şi Vasile Timiş, secretar de stat la Ministerul Culturii. În deschiderea emisiunii, moderatorul i-a întrebat pe invitaţii aflaţi la Roşia Montană dacă sunt pentru sau împotriva proiectului de exploatare a zăcământului. Cei cinci invitaţi au afirmat că se pronunţă pentru proiect, iar publicul i-a aplaudat.

De asemenea, doi ziarişti aflaţi în public au fost şi ei întrebaţi ; unul a răspuns că e pentru proiect şi a fost aplaudat, iar celălalt (Mihai Goţiu) că este împotrivă şi a fost fluierat. Profesorul Ioan Piso, aflat în studioul de la Cluj, a spus că este împotriva proiectului, iar de la locul transmisiei din Roşia Montană s-au auzit huiduieli, timp de 1-2 secunde. Moderatorul nu a intervenit
 Aceeaşi întrebare a fost pusă şi invitaţilor prezenţi în studioul de la Bucureşti, iar în favoarea proiectului s-a pronunţat A.Vulpe, care a fost aplaudat, iar Mircea Babeş s-a declarat împotrivă. În acest context, Ştefan Bâlici l-a întrebat pe moderator ce legătură există între tema anunţată, patrimoniul cultural al zonei Roşia Montană şi modul în care a organizat dezbaterea.

Redăm din raportul de monitorizare :
 Ştefan Bâlici : Domnule Tatulici, ce legătură are întrebarea asta cu tema emisiunii ? Ne-aţi invitat la o dezbatere despre patrimoniul cultural de la Roşia Montană. Ce legătură are asta cu tema pe care ne-aţi anunţat-o, ce legătură are cu modul în care organizaţi dezbaterea asta cu tema pe care ne-aţi propus-o ? Sub presiunea străzii, cu galerie în stradă, în faţa sediului companiei miniere ? Şi, dumneavoastră sunteţi pentru sau împotrivă ?
 Mihai Tatulici : Domnul Bâlici, vă dau răspunsul, dar am o întrebare la dvs : vă erijaţi în realizator ? V-am invitat în calitate de specialist. Lăsaţi-mi dreptul meu nealterat ! E dreptul meu !
 Ştefan Bâlici : Şi e dreptul meu să particip la o emisiune care sună exact cum a fost anunţul pe care l-am primit. Am fost invitat la o dezbatere profesională despre patrimoniul cultural de la Roşia Montană, nu la un exerciţiu de propagandă al companiei miniere. V-am anunţat încă de ieri că emisiunea dvs. a fost prezentată pe Internet, pe larg, ca fiind o emisiune despre avantajele relansării mineritului La Roşia Montană. Nu la aşa ceva am fost invitaţi, domnule Tatulici, ci la o discuţie despre patrimoniul cultural. Deci, vă rog, dacă doriţi să discutăm despre patrimoniu.

Analizând modul în care s-a desfăşurat emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat în mod clar şi fără echivoc dispoziţiile legale referitoare la asigurarea echilibrului opiniilor şi punctelor de vedere exprimate pentru favorizarea liberei formări a opiniilor telespectatorilor, precum şi pe cele privind imparţialitatea de care trebuia să dea dovadă moderatorul emisiunii. Astfel, Consiliul a apreciat că modul în care moderatorul emisiunii a înţeles să conducă discuţiile încă de la începutul emisiunii a fost unul pro-causa, lipsit de imparţialitatea şi obiectivitatea cuvenită unei discuţii privind un subiect de interes public, important pentru societatea românească.

Faţă de conţinutul emisiunii, Consiliul a apreciat că sub aparenţa titlului referitor la patrimoniul zonei respective, punctele de vedere exprimate în emisiune nu au constituit argumente ştiinţifice, la obiect, referitoare la acest aspect, ci au fost în majoritate covârşitoare favorabile deschiderii exploatării resurselor subterane, punându-se accent pe problemele sociale şi economice ale locuitorilor zonei respective.

Membrii Consiliului recunosc dreptul la opinie al moderatorului, care poate fi una de sprijin al proiectului, însă apreciază că acest drept trebuie exercitat rezonabil, cu respectarea dispoziţiilor legale din domeniul audiovizual care impun, în situaţii precum cea prezentată în emisiune, neutralitatea acestuia şi favorizarea formării unei opinii libere a telespectatorilor, iar nu influenţarea acestei opinii. În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că atitudinea lipsită de imparţialitate a moderatorului şi felul în care s-a desfăşurat emisiunea, nu au fost de natură să asigure o informare corectă şi obiectivă a publicului.

De asemenea, Consiliul a constatat că, abătându-se de la subiectul anunţat, referitor la patrimoniu, opiniile solicitate şi exprimate de invitaţi au fost de fapt în favoarea reluării exploatărilor miniere din zona respectivă, situaţie ce a condus la un dezechilibru evident al punctelor de vedere exprimate cu privire la acest aspect, în condiţiile în care o parte a societăţii civile şi ştiinţifice, contestă o astfel de reluare a activităţii miniere.

Or, în contextul în care subiectul dezbătut de fapt în emisiune este, de mai multă vreme şi de notorietate, unul controversat, cu atât mai mult era necesară asigurarea unei prezentări echilibrate, care să permită o exprimare rezonabilă a punctelor de vedere pro şi contra. Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în plan social şi economic, trebuie făcută cu respectarea unei informări obiective, nepărtinitoare, printr-o prezentare echidistantă şi echilibrată a opiniilor tuturor părţilor implicate în respectiva problemă. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au considerat că emisiunea s-a desfăşurat cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia audiovizuală la difuzarea unui program audiovizual.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011 pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât emisiunea „Patrimoniul nimănui” din 5 februarie 2012 a fost difuzată cu încălcarea obligaţiilor legale referitoare la asigurarea de către radiodifuzor a imparţialităţii şi echilibrului punctelor de vedere exprimate. Astfel, prezentarea lipsită de echilibru şi neutralitate a subiectului referitor la Roşia Montană a fost de natură să afecteze dreptul publicului la o informare obiectivă şi posibilitatea acestuia de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la subiectul adus în atenţia sa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.