Decizia nr. 1 din 06.01.2009

06.01.2009


envoyer l'article par mail title=


S.C. MEGA PRESS FM SRL
Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 25, jud. Maramureş

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. MEGA PRESS FM SRL împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 1116/16.12.2008

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 18758/18.12.2008, prin care solicitaţi reanalizarea Deciziei nr. 1116/16.12.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a societăţii dumneavoastră.

Consiliul a reanalizat decizia contestată şi a constatat că, în emisiunea « Ediţia de Maramureş », difuzată în data de 02.12.2008, începând cu ora 19.10, de postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA (pentru care deţineţi licenţă audiovizuală), atitudinea manifestată de moderatorul acesteia a contribuit la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal şi a fost de natură a prejudicia dreptul la proprie imagine şi demnitatea unor persoane, fapte ce contravin prevederilor art. 42 alin. (1), (3) şi (4) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Sub acest aspect, Consiliul a avut în vedere faptul că intervenţiile moderatorului au fost neconvingătoare, astfel încât acestea nu au fost de natură a determina stoparea efectivă a limbajului jignitor şi a acuzaţiilor formulate, de unul dintre interlocutorii săi, cu care a purtat o discuţie telefonică, în timpul emisiunii.

În raport de faptele constatate şi consemnate în raportul întocmit de Serviciul Inspecţie din cadrul C.N.A., Consiliul a considerat că sancţiunea a fost corect aplicată.

Faţă de aceste considerente, Consiliul a respins contestaţia dumneavoastră, ca neîntemeiată.