Decizia nr. 1085 din 28.11.2008

29.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 lei a S.C. NOVA PRESS S.R.L. Braşov,
str. Republicii, parter cam. 25-30, et. cam. nr. 62 (2, 2-6), jud. Braşov

pentru postul NOVA TV din Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 10 - 23 noiembrie 2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerile în Camera Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune NOVA TV.

Postul NOVA TV aparţine radiodifuzorului S.C. NOVA PRESS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 072.2/09.12.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 149.0//23.01.1996 şi de reautorizare 149.3//04.01.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul de televiziune NOVA TV a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, PSD-PC, PD-L, PRM şi UDMR, în timp ce activitatea de campanie electorală a PVE, PNGCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile de campanie electorală ale primelor trei partide nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PSD-PC au apărut de 116 ori, în timp ce reprezentanţii PNL au apărut de 18 ori, cei ai PD-L de 9 ori, iar reprezentanţii PRM şi UDMR o singură dată.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementatre de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

Având în vedere toate aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, postul a primit o somaţie publică de intrare în legalitate pentru nerespectarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5000 lei.

În temeiul prevederilor art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NOVA PRESS S.R.L, având licenţa audiovizuală nr. TV 072.2/09.12.1993 şi decizia de autorizare nr. 149.3/04.01.2007 pentru postul NOVA TV din Braşov, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.


Către,
S.C. NOVA PRESS S.R.L.
cu sediul în Braşov, Str. Republicii, nr, 62 cam. 25- 30 parter

pentru postul de televiziune NOVA TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1085/28.11.2008 privind amendarea cu 2500 lei a S.C. NOVA PRESS S.R.L. pentru postul de televiziune NOVA TV din Braşov.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite pe postul NOVA TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NOVA TV cu amendă în cuantum de 2500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 10 - 23 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul NOVA TV nu a transmis în mod imparţial informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor implicate în alegerile parlamentare, în sensul că reprezentanţii PSD-PC au apărut de 116 ori, în timp ce reprezentanţii PNL au apărut de 18 ori, cei ai PD-L de 9 ori, iar reprezentanţii PRM şi UDMR o singură dată, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalte formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.