DECIZIA nr. 751 din 15.12.2015

18.12.2015


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. R T M BUZĂU S.R.L. cu sediul în Buzău, Cartierul Broşteni, Bl. O1, Sc. C, Et. 2, ap. 51, Judeţul BUZĂU CUI 30291823 Tel. : 0238/434891, 0745703203 Fax : 0238/434891

  • pentru postul de televiziune TV Buzău Buzău, Str. Mesteacănului, nr. 1, sala 14-15, Judeţul Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat documentele prezentate de Biroul Licențe Autorizări cu privire la solicitarea nr. 11276/07.12.2015 de modificare a structurii serviciului de programe pentru licenţa audiovizuală acordată radiodifuzorului S.C. R T M BUZĂU S.R.L. pentru postul de televiziune TV Buzău, documente pe care le-a reanalizat în şedinţa publică din data de 12.01.2016.

Postul de televiziune TV Buzău aparține radiodifuzorului S.C. R T M BUZĂU S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 778/16.06.2015 elib. la 16.06.2015 şi decizie de autorizare init. : 2022.0/15.12.2015 elib. la 15.12.2015).

În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTM BUZĂU S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) conform căruia licența audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, din informarea DCD.SI-E nr. 994/09.10.2015 întocmită de Direcţia Monitorizare şi prezentată Consiliului de Biroul Licenţe Autorizări în cadrul şedinţei publice din data de 15.12.2015, membrii Consiliului au putut constata că, în urma inspecţiei făcute de Serviciul Inspecţie, din data de 07.10.2015, şi a monitorizării programelor difuzate de postul TV BUZĂU, în perioada 24-25 septembrie 2015, postul de televiziune difuzează spoturi de teleshoping, deşi din grila de programe aprobată de C.N.A. la data de 16.06.2015 nu rezulta că radiodifuzorul ar fi avut dreptul de a difuza programe de teleshoping, drept ce se poate obţine doar cu aprobarea Consiliului.

Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. RTM BUZĂU S.R.L. cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RTM BUZĂU S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 778/16.06.2015 elib. la 16.06.2015 şi deciziei de autorizare init. : 2022.0/15.12.2015 elib. la 15.12.2015 pentru postul de televiziune TV BUZĂU, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare. Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. RTM BUZĂU S.R.L., deținătoare a postului TV BUZĂU cu somaţie publică, întrucât nu a respectat structura programelor aprobată de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea structurii programelor poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.