Decizia nr. 697 din 02.10.2012

03.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea Deciziei nr. 656/13.09.2012 aplicate S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.,
 cu sediul în București, str. Cristian Popișteanu, nr. 2-4, et. 3, biroul 7, sector 1 C.U.I. RO 27759259

 pentru postul B1 TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 octombrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L, înregistrată la CNA sub nr. 13372/19.09.2012, prin care această societate a solicitat Consiliului anularea amenzii în cuantum de 5.000 lei aplicate prin Decizia nr. 656 din 13.09.2012 pentru încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual.
 Având în vedere argumentele formulate prin contestaţie şi analizând motivele de fapt care au condus la aplicarea sancţiunii din decizia a cărei anulare se solicită, membrii Consiliului au constatat că acestea sunt întemeiate. Astfel, Consiliul a luat în considerare faptul că radiodifuzorul a luat măsurile reparatorii ce se impuneau, în sensul că, anterior emiterii deciziei de sancționare, în două buletine de știri au fost difuzate rectificările necesare în legătură cu informația eronată prezentată în știrea care a făcut obiectul sancțiunii.
 Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au hotărât revocarea Deciziei nr. 656/13.09.2012.
 În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 656 din 13.09.2012 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 lei a S.C. B1TV CHANNEL S.R.L., pentru postul de televiziune B1 TV.