DECIZIA nr. 611 din 25.10.2011

27.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4 BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în data de 25 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi adresa înregistrată la CNA sub nr. 14492/24.10.2011 prin care radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a solicitat modificarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru postul REALITATEA TV. Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.1/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.1-/17.02.2005 eliberată la 10.05.2011).

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În fapt, la data de 14 februarie 2005, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 2031, radiodifuzorul a solicitat Consiliului modificarea deciziei de autorizare pentru noul studio în care va funcţiona postul de televiziune REALITATEA TV situat în Bucureşti, Piaţa Presei Libere, Corp A1 şi nod A1-A2, corp C2, mezanin. Cererea a fost aprobată, fiind emisă decizia de autorizare nr. 447.1/17.02.2005 pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe de televiziune denumit REALITATEA TV din studioul situat în Bucureşti, Piaţa Presei Libere, Corp A1 şi nod A1-A2, corp C2, mezanin. La data de 23 octombrie 2011, în intervalul orar 20.30 – 20.40, radiodifuzorul a solicitat, prin fax, modificarea deciziei de autorizare nr. 447.1-4/17.02.2005 eliberată la 10.05.2011 privind serviciul de programe cu denumirea REALITATEA TV, pentru noul amplasament situat în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1.

Prin adresa nr. 14492/24.10.2011, radiodifuzorul a reiterat solicitarea formulată la data de 23.10.2011, depunând şi un set de acte în susţinerea cererii, completate prin adresa nr. 14499/24.10.2011. Potrivit raportului de constatare, la data de 24.10.2011, în urma verificărilor efectuate la studioul situat în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1, s-a constatat faptul că, încă din data de 23.10.2011, orele 18.00, postul de televiziune REALITATEA TV transmitea programe audiovizuale din studioul de la adresa menţionată mai sus, fără ca respectivul studio să fie autorizat, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.1/27.03.2001, al deciziei de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.1-/17.02.2005 eliberată la 10.05.2011, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4 BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 611/25.10.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text : „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 58 din Legea audiovizualului, întrucât a difuzat programe audiovizuale dintr-un studio pentru care nu obţinuse documentele legale care să-i permită începerea transmisiei.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.