DECIZIA nr. 522 din 13.09.2011

15.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.

Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ C.U.I. 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţiile înregistrate la CNA cu nr. 11865, 11866 şi 11875/22.08.2011, cu privire la respectarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, precum şi la respectarea regimului difuzării publicităţii politice în cadrul serviciului de programe difuzat în zilele de 20 şi 21 august 2011, de postul UNU TV din Piatra Neamţ.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223.2/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003). Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 1 din Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Codul Audiovizualului prevede la art. 139 că publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice, este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. Potrivit dispoziţiilor art. 1din Decizia nr. 210/2010, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.

Prin Hotărârile de Guvern nr. 670 şi 671 din 29 iunie 2011 au fost stabilite alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor pentru data de 21 august 2011, iar potrivit acestor norme, campania electorală în Circumscripţia electorală nr. 29 din judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, urma să se desfăşoare în perioada 6 – 20 august 2011.

După încheierea campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, respectiv, în ziua de sâmbătă, 20 august 2011, începând cu ora 11.00, cât şi pe parcursul zilei de duminică, 21 august 2011, ziua scrutinului, postul de televiziune UNU TV a difuzat, la un interval de aproximativ o oră, un material audiovizual cu o durată de 4 minute şi 19 secunde, în cadrul căruia a fost promovat domnul Adrian Rădulescu, candidatul PDL în Circumscripţia electorală nr. 29 din judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor .

Materialul audiovizual în care a fost promovat domnul Adrian Rădulescu, a avut următorul conţinut : „REALIZĂRILE UNUI AGRICULTOR DIN POPOR - sigla Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Plata restantă a subvenţiilor la oi, vaci, capre, păsări, porci şi credit agricol - Crearea mecanismului de finanţare prin garantarea cu adeverinţe eliberate de APIA - AJUTOR specific pentru producţia de lapte, între 200 euro şi 1200 euro/exploataţie – ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – REINTRODUCEREA subvenţiei la motorina de 1.12 lei/l şi ulterior majorarea acesteia la 1.22 lei/l - ADRIAN RĂDULESCU (...) – MAJORAREA sprijinului de plată directă pe suprafaţă de la 97 euro/ha la 176,65 euro/ha - – Majorarea de la 420 lei la 530 lei – sprijin/ cap de vacă - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale – MAJORAREA de la 43 de lei la 63 lei – sprijin/cap de oaie şi capră - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale – ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR – sprijin pentru culturi verzi de 130euro/ha, Sprijin pentru agromediu 124 euro/ha, Sprijin pentru zona defavorizată (montană) 90 euro/ha. - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale – (...) – Vino în echipa învingătorilor. (...)”.

Au fost prezentate instantanee cu preşedintele PD-L Neamţ, Gh. Ştefan şi alţi membri PD-L Neamţ, Culiţă Tărâţă, Ioan Munteanu, în timp ce pe ecran era scris : „Echipa Învingătorilor ! „Gh. Ştefan primarul Municipiului Piatra Neamţ Preşedinte al PD-L Neamţ, Culiţă Tărâţă, deputat, preşedinte al filialei neamţ al UNPR, deputatul independent Ion Munteanu, echipa învingătorilor, toţi sunt alături de învingător - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale.”

În continuare a fost reluat textul pe ecran, identic cu voice over „- ADRIAN RĂDULESCU proiectele şi priorităţile unui agricultor din popor : Atragerea de fonduri, împreună cu autorităţile publice locale, pentru : reabilitarea drumurilor, realizarea reţelelor de apă potabilă, canalizare şi gaze naturale. Modificarea legii arendei prin introducerea plăţii impozitului pe teren de către arendaşi - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale – Stabilirea prin lege a dreptului de preempţiune la vînzarea terenurilor în favoarea vecinilor, arendaşului, statului, pentru sprijinirea comasării terenului. Organizarea pieţei prin realizarea de centre de colectare pentru produsele agricole. Cadastrul gratuit prin extinderea programului pilot CESAR. - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR – A venit specialistul !

Adrian Rădulescu - Un agricultor din popor – sigla PD-L” . Analizând conţinutul acestui material audiovizual difuzat în mod repetat, după încheierea campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, respectiv, în zilele de 20 şi 21 august 2011, ziua alegerilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat grav prevederile din legislaţia audiovizuală atât în materie de campanie electorală, cât şi de publicitate politică.

Astfel, Consiliul a constatat că materialul audiovizual respectiv a constituit, în fapt, publicitate politică ce este permisă doar în perioada desfăşurării campaniei electorale, astfel cum prevăd normele din legislaţia audiovizuală.

Conform acestor norme, respectiv cele prevăzute de art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor campaniei electorale.

Membrii Consiliului au constatat că acest material audiovizual ce a avut un caracter electoral, prin promovarea d-lui Adrian Rădulescu - candidat PDL pentru alegerile parţiale parlamentare, a fost difuzat după încheierea campaniei electorale, fapt interzis de prevederile art. 1 din Decizia nr. 210/2010 privind privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a transmis aceste materiale de promovare a candidatului PDL după încheierea campaniei electorale, respectiv în ziua de sâmbătă, 20 august 2011 şi duminică, 21 august 2011, ziua scrutinului, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale în materie de difuzare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, pe posturile de radio şi televiziune. De asemenea, membrii Consiliului au analizat şi emisiunea ce a avut ca titlu : „CAMPANIE ELECTORALĂ CU PUMNUL !”, difuzată în ziua de 20 august 2011, începând cu ora 14.42 şi au constatat că radiodifuzorul a ales să difuzeze, în preziua scrutinului din 21 august 2011, deci după încheierea campaniei electorale, o emisiune cu caracter electoral negativ la adresa d-lui Liviu Harbuz, candidat USL la alegerile parţiale parlamentare pentru Colegiul uninominal nr. 6 din jud. Neamţ şi contracandidatul la aceeaşi funcţie al d-lui Adrian Rădulescu. În partea de jos a ecranului a fost titrat : „LIVIU HARBUZ – ACUZAT CĂ L-A BĂTUT PE VICEPRIMARUL COMUNEI BOTEŞTI”.

Pornind de la titlurile afişate pe ecran, postul UNU TV a difuzat un material anchetă în care a fost prezentată declaraţia viceprimarului comunei Boteşti, dl. Marcel Mihaeş, cu privire la modul în care acesta a fost agresat de către dl. Liviu Harbuz şi de bodyguardul acestuia, cât şi afirmaţiile unor martori care au asistat la evenimentul respectiv, încercând astfel să transmită publicului un mesaj electoral negativ la adresa candidatului USL la alegerile parţiale parlamentare ce urmau să se desfăşoare a doua zi, prezentându-l astfel ca pe o persoană agresivă. În contextul în care, după încheierea campaniei electorale pe posturile de radio şi televiziune, postul UNU TV a difuzat, în preziua alegerilor, o emisiune al cărei conţinut a fost de natură să-l discrediteze pe candidatul Liviu Harbuz, membrii Consiliului apreciază că o astfel de abordare a condus la influenţarea opţiunii de vot a electoratului, în favoarea celuilalt candidat, respectiv a d-lui Adrian Rădulescu. Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat legislaţia audiovizuală în materie de campanie electorală, respectiv prevederile art. 9 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale. Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea de emisiuni electorale şi ştiri electorale. Având în vedere aceste considerente şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. a fost sancţionat cu somaţie publică prin Decizia nr. 491/11.08.2011 pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 50.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV 223.2/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003, pentru postul de televiziune UNU TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 1 şi art. 9 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Către,

S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. Loc. Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ C.U.I. 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 522/13.09.2011 privind amendarea cu 50.000 lei a radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. pentru postul de televiziune UNU TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune UNU TV cu amendă de 50.000 lei, întrucât, după încheierea campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare în Colegiul uninominal nr. 6, judeţul Neamţ, care au avut loc la data de 21 august 2011, a difuzat materiale audiovizuale cu caracter electoral în favoarea unui candidat, fapt interzis de prevederile legale din domeniul audiovizualului. Consiliul a constatat că fapta radiodifuzorului este foarte gravă, deoarece materialele audiovizuale cu caracter publicitar electoral, în favoarea candidatului PDL, au fost difuzate, în mod repetat, atât în preziua alegerilor, cât şi în ziua alegerilor, aspect de natură a influenţa în mod semnificativ opţiunea electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.